Kriminelle søker asyl og får bli i Norge

– Det er vanskeligere å uttransportere kriminelle asylsøkere enn andre asylsøkere. Ikke fordi de er kriminelle, men fordi de skjuler sin identitet og går under jorda.

Geir Petter Pettersen, leder av Politiets Fellesforbund i Politiets utlendingsenhet (PU), (illustrasjon frå Klassekampen).

Dette sier Geir Petter Pettersen, leder av Politiets Fellesforbund i Politiets utlendingsenhet (PU), til Klassekampen.

Før uttransportering må man avklare identiteten til de som skal sendes ut.

– Det finnes to typer kriminelle asylsøkere. De som har endelig avslag og oppsøker kriminalitet som en levevei, og de som er i landet for å bedrive kriminalitet, og som søker asyl med en gang de blir tatt. Begge er veldig ressurskrevende å få uttransportert, sier Pettersen til Klassekampen.

I fjor uttransporterte PU 1019 straffedømte. Bare 223 av disse var kriminelle asylsøkere. De fleste straffedømte som ble returnert, var EU/EØS-borgere fra Litauen, Polen og Romania. Borgere utenfor EØS har rett til å søke asyl. Sett fra politiets synsvinkel er dette også en måte å trenere uttransport på.

– Problemet er at mange av disse sakene er det krevende å få avklart identitet, noe som er nødvendig for at hjemlandet vil ta imot, sier lokallagslederen til Klassekampen.

I fjor intensiverte PU innsatsen, og doblet antallet uttransporterte straffedømte. De fleste kom fra Litauen, Polen og Romania. Men det var også 116 fra Nigeria. Flere av disse hadde også søkt asyl, men Geir Petter Pettersen mener likevel det var for få.
– Generelt får politiet i Norge for lite ressurser til å jobbe med kriminelle som blir asylsøkere, sier Pettersen til Klassekampen.

Kilde Klassekampen.

Min kommentar:

Det er eit kjempeparadoks at det er kommunist-organet Klassekampen som no fortel sanninga om den feilslåtte asylpolitikken, medan Kr.F tar same side som naive humanistar.

Det er også eit paradoks at Politiet ikkje får oppslag om si sak i dei store riksdekkande mediene. Men må ty til Klassekampen. For 30 år sidan var det nettopp Klassekampen som var politiet sin “hovudfiende” då politivald sakene vart rulla opp i Bergen.

Sanninga er at Oslo er ein svœrt utrygg by. Seinast i går kveld vandra eg gjennom indre Oslo øst på kveldstid. Eg er 187 centimenter på strømpelesten, og har budd 11 år i multikulturelle India. Eg kjenner meg tryggare i Mumbai.

Ikkje fordi Politiet er ute av stand til å handtere dei kriminelle. Men fordi den raud-grøne regjeringa ikkje gjev politiet løyve til å gjere jobben sin. Loverket gjev no betre rettsvern for den kriminelle, enn den som vert utsatt for ein kriminell handling.

I India får politiet lov til å bruke makt og myndighet. Den som etter ein kriminell handling ikkje kan leggje fram ID-papir går rett i kasjotten.

Utanlandske statsborgarar med kriminell løpebane skulle vore arresterte. I løpet av 48 timar skulle dei ha vore framstilt for ein domstol. Om dei vart funnen skuldig, skulle dei ha fått to val:

Lang fengsel-straff i Norge.

Ingen ID-papir?

No problem.

Dei kan sitja i fengsel medan Politiet arbeider vidare med å fastslå identiteten. Det andre alterntivet er å identifisere seg, og få utstendt ein flybillett til heimlandet.

Det ville vore både humanisme og nestekjœrleik i praksis.

Det er mobben og narko-mafiaen som styrer i Oslo. AP- SV og SP har øydelagt heile asyl-instituttet for menneske som vitterleg treng hjelp. Dei vert utestengt. Kjeltringane får massiv støtte hos snilistane. Det naive humanistiske hylekoret vil ingen ende ta.

Krininelle foreldre, har framleis foreldreansvaret.  Forelde og barn må handsamast som ei eining. Når foreldrene vert stilt over for valet mellom lang fengselstraff eller heimreise, kjem ofte passene til rette. Og det ganske kvikt.

Jesus seier at det meste skal bli snudd på hovudet like før han kjem att. Få om nokon skla vœre villig til å følgje kristen ettikk og moral.

No er vi der, også i Norge.

Skriven av Ivar Fjeld

Merkelappar:, , , , , ,

Kategoriar: Endetid

Ein kommentar den “Kriminelle søker asyl og får bli i Norge”

  1. Elstad
    mai 27, 2012 kl. 10:10 am #

    http://www.cbn.com/cbnnews/world/2011/February/Europes-Multiculturalism-Leading-to-Civil-War-/

    Hurra for Marie-Neige Sardin, er fransk patriot!

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s

<\!-- /#footer-out -->