Arkiv | mars 13, 2012
Islam2

Islamistar vil styre i Oslo før år 2040

I 2040 vil nesten halvparten av Oslos befolkning ha innvandrerbakgrunn, på landbasis hver fjerde person. For første gang har Statistisk Sentralbyrå (SSB) beregnet hvor mange innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre det blir i landets fylker og i noen større kommuner fram mot 2040. Særlig i områdene rundt de store byene kan det bli svært [...]

Bibel1

Tale på Karmøy om Jesus, Norge og Israel

Ateisten, journalisten, AUF -eren og AP politikeren som møtte Jesus Messias – den levende Guds Sønn – og ble frelst. Hør her! (Ivar Fjeld på BBIF-møte 6.2.12). Hør han fortelle om jøder i Goa, India. Her er to linkar til Audio-fila (Mp3). News That Matters BBIF sine heimesider Skriven av Ivar Fjeld

<\!-- /#footer-out -->