Arkiv | mars 18, 2012
Parti

Alle parti på Stortinget raserer den kristne grunnloven

21.mai fjernar Stortinget Grunnloven sin paragraf som pliktar Norge til å ha kristne lovar. Det er flere grunnlovsparagrafer som er foreslått endret. En av disse er Grunnlovens paragraf 2. Idag sier paragraf 2:  ” Alle Indvaanere af Riget have fri religionsutøvelse. Den lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, [...]

<\!-- /#footer-out -->