Arkiv | mars 27, 2012
Gahr

UD: Normalisert norsk støtte til “politisk Islam”

Norsk UD er stolt over å ha “normalisert” samarbeidet med Hamas og det Muslimske brorskapet i Egypt. Dette er ikkje fiksjon. Dette står skrive på Utanriksdepartementet (UD) sine heimesider, oppdatert 13.mars 2012. Klargjeringa om den norske strategien i Midt Austen vart lagt opp av UD 13.mars. Det er statssekretœr Torgeir Larsen som gjer greie for [...]

Kollberg2

Stortinget i Norge vil ikkje ha positiv parlamentarisme

Stortinget vil ikkje ta positiv parlamentarisme, der Regjeringa må vœre basert på fleirtalet i Stortinget eller gå av. Jens Stoltenberg vil trumfe gjennom EU sitt vikar-direktiv i Stortinget. Trass i at både SV og SP vil reservere seg mot den nye lova. Slik oppstår det som heiter eit demokratisk underskot i Norge. Regjeringa i Norge [...]

Obama1

Obama og Putin på samme lag

Det er godt å få stadfesta at President Obama og Russland sin nye Tsar er på samme lag. Etter Obama vinn valet i USA har han “meir fleksibilitet” å tilby den nye eineherskaren av Russland. Openbaringsboka viser til at det skal kome 10 kongar som skal danne eit nytta kongerike som skal styre verda saman [...]

<\!-- /#footer-out -->