Stikkordarkiv: Jøde
Jesus

Jesus kjem plutseleg og uventa som dommar

Er du klar for å møte Herren Jesus i dag? Ingen veit om dette er den siste dagen på Jorda. Dei må ha fryda seg horkarane, då dei såg Noah byggje arken. Dei som øydela familiane sine med hor og svirr. Dei som forbanna barna sine, og gjorde dei til bøyer utan anker. Eg var [...]

Is44

Seminar om Midtausten, profetordet og Jesus si attkome: Del-5

Her kan du følgje femte og siste del av eit seminar om Midtausten, og det som skal skje før Jesus kjem attende.

Israel2111

Seminar om Midtausten, profetordet og Jesus si attkome: Del-4

Her kan du følgje fjerde del av eit seminar om Midtausten, og det som skal skje før Jesus kjem attende.

Israel321

Seminar om Midtausten, profetordet og Jesus si attkome: Del-3

Her kan du følgje tredje del av eit seminar om Midtausten, og det som skal skje før Jesus kjem attende.

Israel2

1.mai ble Jødehatets dag i Norge

To av ti paroler i 1. mai-toget i Bergen handlet om kritikk av Israel. 1. mai-komitéen i Bergen har ti paroler. To av dem tar for seg utenrikspolitikk. Begge to går ut på kritikk av Israel. Hva med alle de landene som er mye verre? Skal ikke de boikottes? Er virkelig Israel det største problemet [...]

VL3

Vårt Land kjelde til nasjonal oppfordring til drap på Jødar

- Jeg mener selvfølgelig ikke at det er greit å oppfordre til å drepe jøder, sier Helge Rønning til Dagbladet. Han krever en beklagelse fra Vårt Land, samt mediene som har viderebrakt saken, deriblant Dagbladet. Men det stopper ikke der. Norsk Telegrambyrå (NTB), som leverer nyhetsstoff til en lang rekke medier over hele landet, siterte [...]

Gahr

UD: Normalisert norsk støtte til “politisk Islam”

Norsk UD er stolt over å ha “normalisert” samarbeidet med Hamas og det Muslimske brorskapet i Egypt. Dette er ikkje fiksjon. Dette står skrive på Utanriksdepartementet (UD) sine heimesider, oppdatert 13.mars 2012. Klargjeringa om den norske strategien i Midt Austen vart lagt opp av UD 13.mars. Det er statssekretœr Torgeir Larsen som gjer greie for [...]

aaa

Folkemord mot Jødane i Romersk Katolske Goa

I 1543 A.D budde det 200.000 menneske i Old Goa. Etter 200 år med inkvisisjon, i 1775 var det berre 1500 sjeler att. Folkemordet mot Jødane i Goa er relativt ukjend for den vestlege kristne verda. I 2011 stadfesta den Messianske Jødiske Rabinaren Kokeb Gedamo at ruien av den Jødiske synagoguen i Goa var funnen. [...]

qisling

Norsk politi laga Jøderegister for Nazistane

VG kallar det norske folkemordet på Jødar for “det store sviket”.  I dag har VG-journalist Hanne Skartveit ein kommentar om Jødehatet i Norge. Mellom anna skriv Skartveit om det store sviket under krigen. Medan Danmark verna om sin Jødiske befolkning, var mange nordmenn aktive medspelarar til Nazistane. Eit godt ord er “quislingar”. Medan 1 prosent [...]

Sabbat

Kristne og den Jødiske sabatten

Jødane er i år 5772 etter skapninga. Kristne er i år 2012 e.kr.  Det er klare skilnader mellom det religiøse Jødiske samfunnet i dag, og samfunn av menneske der Jesus får merksemd som Gud. Men Jødar og kristne har mykje meir til felles enn det som skil oss. Jødane er Gud sitt utvalde folk, utvald [...]

<\!-- /#footer-out -->