Stikkordarkiv: Sverige
Pope2

Paven kan bli medlem i svensk pinsemenighet

I Helsingborgs pinsemenighet har man nå skilt medlemskap og dåp. Samtidig fordyper menigheten dåpens betydning. Helsingborg pinsemenighet har jobbet seg fram til et skille mellom dåp og medlemskap. Men dåpen har ikke blitt noe perifert av den grunn, ifølge pastor Henrik Åstrøm. Han mener tvert imot. – Vi har tydeligjort dåpen i forbindelse med at [...]

Penetc

Pingst har godtatt katolsk dåp og nattverd

Pinsebevegelsen sitt trusafunn i Sverige har akseptert Vatikanet som eit utspring av sann kristendom. Det er interessant å sjå korleis dei fleste registrerte trusamfunn hoppar bukk over Reformasjonen. I endetida skal det oppstå ei Universel og almenn Babylonsk kyrkje som skal tene antikrist. I Sverige har leiinga i Pingst skrive under ei Ekumenisk avtale der [...]

Svenske2

Med muslimsk innvandring kjem mordbrann og æresdrap

Den svenske kunstneren Lars Vilks ble utsatt for eggkasting fra salen under et foredrag om ytringsfrihet i Karlstad tirsdag kveld. – De ropte også en del slagord. Vi fjernet dem, i tillegg til to personer som skrek noe mot de 15. Akkurat da var det litt tumulter, men uroen varte bare i noen minutter, sier [...]

Sverige

Inga bøn for Sverige på veg utfor stupet

I Sverige får ikke presten be under skolegudstjenesten. – Absurd, mener Frp, som kaller restriksjonene tåpelige.  Rundskrivet fra svenske Skolverket sier at presten kan være til stede i en skolegudstjeneste, men han får ikke be, si velsignelsen eller lese trosbekjennelsen. Han får med andre ord ikke bruke religiøse innslag i gudstjenesten. Salmen «Den blomstertid nu [...]

<\!-- /#footer-out -->