Stikkordarkiv: Jødar
Gahr

Staten nektar Jødar hjelp mot terror i Norge

Israel har bedt om styrket sikkerhet rundt jødiske mål i Europa i kjølvannet av Iran-krisen. Samtidig har regjeringen avslått å støtte sikkerhetstiltak rundt synagogen i Oslo. Oppfordringen fra israelsk sikkerhetstjeneste kommer i kjølvannet av den spente situasjonen mellom Iran og Vesten rundt det iranske atomprogrammet. Israelsk sikkerhetstjeneste frykter at det kraftige, internasjonale presset mot Iran [...]

Gilad

Ein ny Jøde i bytte for 25 krininelle frå Egypt

Ian Grapel vert lauslatt frå fangeskap i Kairo i bytte for 25 Egyptiske kriminelle. Den Israelske avisa Jerusalem Post skriv at Egypt til setje fri New Yorker Iian Grapel (27). Han har statsborgarskap i både USA og Israel, og er sikta i Egypt for spionasje. Grappel har vore in fangeskap sidan 12.juni. Den Israelske regjering [...]

Nazi inspirerte pyromanar angrip Israelsk eigedom i Egypt

“allah er stor”. “Død over Israel”. Dette er meldinga frå Nazi mobben herjer i Egypt. Dette er rapporten frå BBC i morgon timane laurdag.  ”Protesters have broken into the building housing Israel’s embassy in Egypt’s capital, Cairo, entering consular offices, officials said”.   “Police used tear gas and gunshots were heard nearby. Cairo airport officials [...]

Kirkemøte i Laodicea fjerna Sabbaten og alt Jødisk

Då det romerske riket tok over “kyrkja”, vart alt Jødisk gradvis fjerna. Dei nye kyrkjelovene gjorde det ulovleg å halde Sabbath på fredagskvelden. På den engelske bloggen har eg i dag ein artikkel om dei nye kyrkjelovene som kom kring 350 A.D. Eg har mange gonger sagt at Keisar Konstantin og pavane i Rome tok [...]

Avisa Dagen, NTB og Peace Now

Avisa Dagen siterer ofte NTB. Israel blir framstilt som ei okkupasjonsmakt i ei kristen avis. Her er det siste frå Dagen sine heimesider på nettet.  ”Den israelske fredsgruppa viser til analyser av flybilder og feltbesøk de har gjort til bosetningene på palestinsk territorium for å få fram at det er en enorm forskjell på byggetakten [...]

<\!-- /#footer-out -->