Arkiv | mai, 2012
biskop2

Svenskane forstår kva Norge gjorde 21.mai

Den svenske “Dagen” fekk med seg det den norske avisa “Dagen” og Vårt Land ikkje klatte å få med seg. Det er ganske fantastisk at to aviser som hevdar at dei er kristne ikkje forstod at Norge oppheva sin kristne konstitusjon den 21.mai 2012. Avisa Dagen i Bergen har ein redaktør som melde seg ut [...]

jens

4 av 10 Nordmenn meiner Jødar er som Nazistar

38 prosent av Nordmenn samanliknar Israel si handsaming av Arabarar med Nazistane si handsaming av Jødar. Undersøkelsen er gjennomført av Holocaust-senteret i Oslo på oppdrag fra norske myndigheter. Forsker Øivind Kopperud ved HL-senteret har vœrt Koordinator for undersøkelsen, Han viser til at 38 prosent likestiller Israels behandling av palestinerne med nazistenes behandling av jødene under [...]

giske

Når statskyrkja og Norge blir leia av ein ulveflokk

Eg er samd med alle som meinte at grunnloven var god slik den stod. Men eg er usamd med prinsippet om at folket ikkje skal kunne forkaste heile grunnloven, om den så ville. Problemet er sjølvsagt at folket i Norge var både sovande og likesœlt. Eg trur likevel at det ville blitt eit stort fleirtal [...]

Pope2

Paven kan bli medlem i svensk pinsemenighet

I Helsingborgs pinsemenighet har man nå skilt medlemskap og dåp. Samtidig fordyper menigheten dåpens betydning. Helsingborg pinsemenighet har jobbet seg fram til et skille mellom dåp og medlemskap. Men dåpen har ikke blitt noe perifert av den grunn, ifølge pastor Henrik Åstrøm. Han mener tvert imot. – Vi har tydeligjort dåpen i forbindelse med at [...]

Ekmann

Ulf Ekman er ein av Paven sine Tempelriddarar

Pinsebevelgelsen i Norge har omfamna Ulf Ekman. Trass i at mange har åtvara leiarane om at Ekman i løyndom tener Paven. Her er tekst og foto frå ei kristen svensk nettavis ved namn “Vakna Sverige”.  Skrämmande investering Ulf Ekman med flera gjort. Bilden på grundstenen säger lite om anden bakom katolicismen. Man kan inte tjäna [...]

sodoma

Bergens Tidende luftar tanken om å anerkjenne pedofili

Snart kjem kravet i Norge om å legalisere pedofili. Det å bruke barn til å få seksuell tilfredstillelse. Hvorfor blir vi så provosert av mødre som ammer store barn? Marit ga bryst til sønnen var fem år. Gravide Tatjana ammer datteren Julija (3,5 år), og har ingen planer om å slutte – heller ikke når [...]

Sharia domstol i Bergen bryt menneskerettane

Ein torturert kristen mann frå Afghanistan vart utsett for meir metal tortur av Sharia domstolen i Bergen. Afghanske “Ali” er sikta for drap i Bergen tingrett. Saka er sœrskild, fordi Afghanaren for kort tid sidan vart utsett for islamsk terrorisme. Den kristne mannen opplevde at Gulating lot den Islamske terroristen gå. Islamisten som skolda ein [...]

Gula1

Gulating i Bergen innfører Sharia domstol

Muslimer i Norge kan no fritt skolde brødrene som konverterer til kristen tru. Gulating lagmannsrett har opphevet dommen over somalieren som skåldet den afghanske asylsøkeren Ali på asylmottaket i Hå. Retten konkluderer med at det verken er bevist at den somaliske mannen handlet med forsett eller uaktsomt. Det var i august i fjor at afghaneren, [...]

Tele

Tidlegare AUF-sjefar tapte 16 milliardar på spekulasjon i India

Sigve Brekke var generalsekretœr i AUF på 1980-tallet. På to år har den politiske kommisæren klart å tape 16 milliardar kroner i India. Norge er blitt eit fyord i India, etter at tidlegare AUF-leiar Trond Giske sin skamlause irettesettelse av Indiske styresmakter. Giske har også ansvaret for at Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas har fått 143 [...]

Bok1

Eit oppgjer med katolsk vranglære

Dette er ein rapport om kva Jesus har gjort i møte med menneske på min veg.  Boka tar også opp aktuelle tema knytt til katolsk vranglœre. Mange kristne som ikkje står på Reformasjonen sin lœrdom er  på veg tilbake til Roma. Dersom du ynskjer å kjøpe denne boka, ta kontakt. Den kostar 200 NOK, pluss [...]

<\!-- /#footer-out -->