Fykse Tveit: Syria må kjempe for sekulært styre

Fykse Tveit peker på Pakistan og Syria som land der man må sloss for en sekulær stat for å unngå favorisering av enkelte religioner.

Olav Fykse Tveit er Generalsekretœr i Kirkens Verdensråd.

Generalsekretœr Fykse Tveit i Kirkens Verdensråd mener at å skille kirke og stat i Norge er en naturlig utvikling som er ganske viktig i et flerkulturelt samfunn.

Denne uken talte han på Presteforeningens generalforsamling i Bergen.

 – Det må være like fellesordninger for alle uansett religion. Sekularisering må bety at det er plass til flere religioner, ikke at alle religioner skal ut av offentlig rom og debatt. Det må være slik for at kirkens budskap skal bli tydeligere, sier Fykse Tveit og peker på Pakistan og Syria som land der man må sloss for en sekulær stat for å unngå favorisering av enkelte religioner.

Kjelde: Avisa Dagen

Min kommentar:

Det er ganske mykje som kunne vore sagt om den anti-semtitske kyrkjerørsla som Olav Fykse Tveit er leiar av.

Men la oss fokuserer på den “sekulœre kampen” som må kjempast i land som Egypt og Syria.

Er det denne kampen dei kristne skal kjempe saman med Muslimar?

Då Egyptarane kasta Hosni Mubarak, så kasta dei ein fråfallen Muslim, ein sekulœr leiar. Koran-truande Muslimar som ynskjer seg Sharia lover fekk ikkje mindre enn to tredjedels fleirtal ved det siste valet i Egypt.

- Er dette eit sekulœrt styre?

- Er det slike styreformer som er model for Fykse Tveit, når den norske staten no vert sekulœr og humanistisk?

 Paulus’ første brev til Timoteus
Kapittel 4:1

Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til demoners lære

Du må vœre ganske fråkopla den åndelege røynda for å kunne tru at den kristne trua skal få større spelerom i det nye Islam styrte Egypt.

Spør koptarane som ser kyrkjene sine stå i flammar, utan at det nye sekulœre Egypt løfter ein finger.

La meg kalla ein spade for ein spade.

Fykse Tveit taler til ein forsamling av prestar, som står under åndeleg tilsyn av Biskopar som meiner Biblen er ei eventyrbok.  Prestane vil heller høyre Fykse Tveit skrøne om det som skjer i Midt Austen, enn å forhalde seg til sanninga.

Det er uforståeleg at nokon frameis vil stå som medlem i eit kyrkjesamfunn som ikkje tjener Bibelen sin Gud.  Lunkne og likesœle menneske er det vœrste Jesus veit. Det er faktisk bedre om du var ein kald fisk.

 Johannes’ åpenbaring
Kapittel 3: 15-16

Jeg vet om dine gjerninger – du er verken kald eller varm. Om du bare var kald eller varm!  Men du er lunken, ikke varm og ikke kald. Derfor skal jeg spytte deg ut av min munn.

Skriven av Ivar Fjeld

Merkelappar:, , ,

Kategoriar: Den norske kyrkja, Islam

Ingen kommentarar enno.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s

<\!-- /#footer-out -->