Statsansatte prestar er og blir ansatte i staten

“Statskirken avviklet” skreiv Vårt Land. Det må i så fall bli ei kyrkje som straks legg ned seg sjølv.

Trond Giske og Co vant ein stor siger 21.mai. Dei fjerna kristen bekjennelse frå grunnloven, men opprettheld AP sitt presteskap og religionsvesen.

Prestane i den norske kirke var offentlege tilsette før 21.mai. Dei same prestane er offentlege tilsette i dag.

Kva er skilnaden?

Skilnaden er at Kyrkjedepartementet ikkje lenger skal utevne Biskopane. Berre ansette dei. Det er dei allerede AP-innsette biskopane som skal halde fram med å innsette nye AP-biskopar.

Til og med ein mann som Trond Giske forstår dette.

Å hevde at statskyrkja i Norge er avvikla er og blir ei stor løgn. Staten er framleis arbeidsgjevar for eit stort religionsvesen i Norge.

Å hevde noko anna er beint fram løgn. Og skulle denne løgna blir formidla i alle aviser og gjentatt ein million gonger: Frameis er dette løgn.

Dersom det er rett at statskyrkja er avvikla, så må jo både prestar og biskopar straks skifte arbeidsgjevar?

Der staten er arbeidsgjevar, har staten framleis både makt og myndighet.

Pussig at mange kristne ikkje vil innrømme dette.

De er mange som ærer Jesus med leppene sine. Ikkje minst prestar og pastorar. Men hjarta deira er full av løgn og falskhet. Når dei har gjentatt løgnene mange nok gonger, så trur både dei og forsamlinga deira at dette er sanninga. Diverre.

Men det er meir sanning i fleire av eventyrene til HC Andersen. Ikkje minst eventyret om at keisaren sine nye  klede.

 Evangeliet etter Markus
Kapittel 7:6

6 Då sa Jesus: «Jesaja profeterte rett om dykk, hyklarar, slik det står skrive:
           Dette folket ærar meg med leppene,
           men hjartet er langt borte frå meg.

Biskopar og prestar har mogelegvis skifta ham.  Men oppdragsgjevaren og pensjonskassen er den same.

Kor lenge har du tenkt å vere med og støtte dette religionsvesenet og la dette hykleriet vedvare?

Skriven av Ivar

Merkelappar:, , , ,

Kategoriar: Den norske kyrkja, Endetid

Ein kommentar den “Statsansatte prestar er og blir ansatte i staten”

  1. Bjarne Kydland
    juni 16, 2012 kl. 10:32 pm #

    Ovenstående beskrivelse samsvarer 100 % med norsk virkelighet av i dag. Sittende regime er for tiden svært opptatt av å snakke om “høyre-ekstremisme” og “venstre-orienterte”
    Den egentlige ekstremismen har alltid eksistert og gått i svanger på venstre-siden, under alle disse velkjente -ismene og har opp gjennom årene pådratt seg hundretusener av menneksdeliv, fra foster til olding. Som det fremgår over disse linjer så er deres samarbeids-partnere alle som ønsker å se Israel fjernet for all tid. Gud og Hans nåde, kjærlighet og løfter er fjernet fra deres tankegang og sluttresultatet er at de sitter att med alle forbannelsene som vi også finner i samme Boken. Gud har aldri latt seg spotte. Han har i sitt “kogger” “medisin” for enhver givet situasjon. Går det an å tro noe annet?

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s

<\!-- /#footer-out -->