Arkiv | mars 16, 2012
Penetc

Pingst har godtatt katolsk dåp og nattverd

Pinsebevegelsen sitt trusafunn i Sverige har akseptert Vatikanet som eit utspring av sann kristendom. Det er interessant å sjå korleis dei fleste registrerte trusamfunn hoppar bukk over Reformasjonen. I endetida skal det oppstå ei Universel og almenn Babylonsk kyrkje som skal tene antikrist. I Sverige har leiinga i Pingst skrive under ei Ekumenisk avtale der [...]

<\!-- /#footer-out -->