Stikkordarkiv: Stortinget
dahle1

Norsk kommunist planlegg å seile til Gaza

Både svenskar og nordmenn støttar skipet SV Estelle som planlegg å seile frå Oslo til Gaza. Ein av dei som står bak er kommunisten Torstein Dahle. Jerusalem Post skriv om norske aktivistar som tysdag planlegg å seile frå Oslo til Gaza. Tanken er å utfordre den Israelske marineblokaden av Gaza, og slik få Internasjonal merksemd.  [...]

biskop2

Svenskane forstår kva Norge gjorde 21.mai

Den svenske “Dagen” fekk med seg det den norske avisa “Dagen” og Vårt Land ikkje klatte å få med seg. Det er ganske fantastisk at to aviser som hevdar at dei er kristne ikkje forstod at Norge oppheva sin kristne konstitusjon den 21.mai 2012. Avisa Dagen i Bergen har ein redaktør som melde seg ut [...]

Stor

To meldingar på Facebook om Stortinget

Kanskje dei œrer Jesus med lippene. Men hjartene deira er langt borte frå Han. Ivar Fjeld: Det er fantastisk at dei som tok bort kristen formålsparagraf i det offentlege, ja til og med fjerna kristendom som fag i skulen, no framstiller seg sjølv som den kristne trua sine store forsvararar. Og det til og med [...]

Paven

Stortinget: Norge kan igjen bli katolsk under Paven

Den katolske kirke i Norge har tredoblet tallet på medlemmer siden 2005. Nå er de 110.000. Neste fire ganger flere enn medlemmene i Pinsebevegelsen. 2012 er året for nye rekorder i den norske katolske kirken. Nå har de fått over 100.000 medlemmer i kirken, og bare de fire første månedene av året registrerte 10.000 nye [...]

Islam

Sharia lover innført i Sverige

Seks av ti svenske moskeer gir råd i strid med svensk lov, avslører svensk fjernsyn. SVT utstyrte to kvinner med skjult kamera og sendte dem rundt til Sveriges ti største moskeer for å be om råd i spørsmål om flerkoneri, mishandling og seksuelle overgrep. I programmet Uppdrag granskning avdekkes det at rådene som ble gitt [...]

Stor

Grunnloven vert endra utan at kyrkja vert sett fri frå staten

Prestar og biskopar skal framleis vere tilsett i det offentlege. Likevel blir “kristen tru” tatt ut av grunnloven. Alle partia på Stortinget prøver å få nordmenn til å tru at “statskirken” er avvikla. Men det er bare den kristne trua som er avvikla. Den skal ikkje lenger skal ha nokon plass i grunnloven. Den norske [...]

Kyrkjegarden

Pornobladet Dagbladet jublar: Dei gudelause får det som dei vil

Stortinget vil i dag likestille Islam i Norge med den kristne trua. Det kan sjå ut som om Kr.F får det som dei vil. Det siste dette partiet vil gjere før det fell under sperregrensa og forsvinn ut av politikken, er å sidestille islam med kristen tru i Norge. Med sidestillinga av alle religionar i [...]

Fjernes “kristen evangelisk tro” kan også Kongehuset fjernes

Dersom “kristen evangelisk tro” ikke kan vernes i grunnloven, vil også kongehuset kunne bli fjernet. Hvorfor skulle Kr.F og de borgerlige partiene finne det viktigere å verne monarkiet enn den kristne evavgeliske troen i grunnloven i Norge? Er kongen mer vernet av paragraf 112, enn den kristne evangeliske tro? Les meir på altforkongen.com Skriven av [...]

Stortinget2

Ope brev om avisa Dagen sin kamp mot orda “luthersk” og “evangelisk” i grunnloven

Kjœre brødre og søstre. Lovpris Jesus. Avisa Dagen har nekta å ta inn eit lesarbrev frå webansvarleg i altforkongen.com.   Avisa underslår i oppslaget på side 2 og 3 den 12.mai at Kongen den 3.april 2008 De Facto la ned veto mot endring av grunnloven sin paragraf 4. Då kalla Kongen statsråd Trond Giske inn [...]

Erna2

Partiet Høyre vil ha verdinøytral stat

Den norske staten skal bli verdinøytral. Med partiet Høgre sin velsignelse. I Høyres Fremtids-Norge skal ikke staten ha noen tro. Det er «enkeltmennesket som tror». Trosfrihet og ytringsfrihet skal leve sammen, side om side. – Inni denne trygge rammen vil det være rom for ulike livssyn, påpekte stortingsrepresentant Bernt Høie. 2030. Verdigrunnlag i en flerkulturell [...]

<\!-- /#footer-out -->