Østfold seier nei til Sharia lover i skulen

Som første fylke har Østfold vedtatt at videregående-elever kan nektes å gå med nikab.

Norge skal ikkje tilgisast med Sharia lover. Muslimar som ikkje vil innrette seg, må sendast ut av….(Schengen).

Også andre hodeplagg som helt eller delvis skjuler ansiktet er omfattet av vedtaket, som ble gjort i fylkeskommunens opplæringskomité tirsdag.

Nå er det opp til fylkesrådmann Atle Haga å utforme regelverket.

- Vi er opptatt av at lærerne skal kunne se elevens ansiktsuttrykk og reaksjoner. Og elevene må kunne identifiseres, sier Haga til Fredriksstad Blad og understreker at forbudet ikke er rettet mot en bestemt religiøs gruppe.

- Forbudet kan like gjerne gjelde skjerf, luer og caps som elevene trekker ned over øynene, forklarer han.

hvis skolene er positive, kan forbudet mot å dekke til ansiktet være på plass fra skolestarten i høst.

- Positivt

Et eventuelt forbud av nikab har vært et omstridt tema internt i Arbeiderpartiet.

Partiets intergreringsutvalg gikk i fjor ikke inn for et forbud mot nikab da de presenterte sitt integreringspolitiske dokument i fjor.

Likevel synes Aps integreringspolitiske talskvinne, Lise Christoffersen, at vedtaket i Østfold er positivt.

- Østfold går foran på et område som er veldig følsomt. Hvis du skal inkluderes, kan du ikke være helt utestengt. Jeg skjønner argumentet om at lærer må se eleven – kommunikasjonen går begge veier, sier hun til VG Nett.

- Men dette er jo ikke integreringsutvalgets holdning?

- Utvalget har sagt at nikab er diskriminerende og kvinneundertrykkende, men har ikke gått inn for et forbud. Når det gjelder skolen har man sagt at skolen selv kan avgjøre – det er regjeringens linje, sier Kristoffersen.

SV og Venstre gikk mot

Bare SV og Venstre stemte mot forslaget. Ifølge Venstre var det fordi partiet frykter et forbud kan føre til at enkelte elever lar være å ta videregående opplæring.

- Et forbud gjør ikke at problemer forsvinner. Jeg liker ikke at noen kler døtrene sine i nikab, men jeg kjenner familier som gjør det som vil holde døtrene sine hjemme om ikke deres datter får gå slikt kledd, sier gruppeleder Per Magnus Finnanger Sandsmark.

Kunnskapsdeparementet har tidligere vurdert om skoler kan forby bruken av burka eller nikab. i 2010 kom Justisdepartementet fram til at et slikt forbud ikke er i strid med menneskerettighetene.

I et dokument skriver departementet at «Dersom det er tungtveiende grunner til det, kan skolenes ordensreglement inneholde retningslinjer om klær i skoletiden».

Kjelde: VG.no

Min kommentar:

Sharia lovene kreve at kvinner skal dekke til andlete. Norge må aldri godta eit separat lovverk for Muslimar. Dersom dei vil bu i Norge må dei akseptere norsk lov.

Den vidaregåande skulen er ein av dei få institiajsonane i Norge som ikkje er sentralstyre.  Å drive desse skulane er fylkeskommunane sitt ansvar.

Difor kan vi kome til å oppleve at det blir innført sharia lover i skulane i somme fylker, medan andre fylkeskommunar set foten ned.

Difor at det gledeleg at Østfold set ein godt døme. Krav at fylkeskommunen der du bur gjer det same.

Islam er ein framand fugl i Norge. Landet vårt har gjennom 500 år blitt velsigna med reformert evangelisk kristendom. No må vi ikkje kaste alt dette på bålet, og la dei vantrue hendingane få bestemme lovene i landet vårt.

Jesus er den einaste vonar Nordmenn har.  La han vere redningsmannen for Norge. Amen.

Skriven av Ivar Fjeld

 

Merkelappar:, , , ,

Kategoriar: Islam

Ingen kommentarar enno.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s

<\!-- /#footer-out -->