Katolikkane angrip den evangeliske trua i Danmark

Ei gruppe katolikkar saksøkt den Danske staten for å få slutt på statsstøtte til dei som er “evangeliske” og “lutherske”.

Danske politikarar er ikkje i ferd med å fjerne den evangelisk kristne trua frå dansk statsforfatning.

Medan norske kristne vart lurt trill rundt av leiarane sine, kjemper kristne i Danmark ein tøff kamp for å bevare det kristne evangeliske kongeriket Danmark.

Folketinget i Danmark arbeider ikkje for å bli kvitt orda “evangelisk” og “Luthersk” frå den danske grunnloven.

Derfor blir staten saksøkt av dei som vil ha denne kristne statsforfatninga fjerna.

Her er det som står på Wikipedia:

  Paragraf 4
§ 4. Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

Her fastslås det at Danmark har en offisiell kirke i Folkekirken. Før den første grunnloven var kirken en statsinstitusjon, og grunnloven bevarer en del av det statlige elementet.

Men den understreker med uttrykket folkekirke samtidig at det også er områder som hører under kirkens selvstyre. Folkekirkens tette tilknytning til og styring fra staten gjør at noen betrakter den som en form for statskirke.

Kritikere har ytret at et moderne samfunn bør atskille kirke og stat helt og innføre reell religionsfrihet, mens forsvarerne sier at det hersker religionsfrihet i Danmark, men ikke religionslikhet. Se også paragraf 68.

 Paragraf 68
§ 68. Ingen er pligtig at yde personlige bidrag til nogen anden gudsdyrkelse end den, som er hans egen.

En gruppe katolikker har anlagt sak mot den danske stat for overtredelse av denne paragrafen.

Påstanden er at katolikker, andre trossamfunn og ateister indirekte bidrar til den danske folkekirke fordi staten dekker 40 prosent av lønningene til folkekirkens prester.

Dessuten bidrar staten gjennom Statens Uddannelsesstøtte til gratis utdannelse til av prester.

Saken endte med frifinnelse av staten i 2006.

(slutt wikipedia)

Ein allianse av sekulœre gudsfornektarar og katolske gudsspottarar fekk eit sovande Norge til å fjerne “evanegelisk” og “luthersk” frå Konstitusjonen.

I Danmark har ikkje dei kristne tekt å gje seg utan kamp. Ein åndelag kamp for at dei ikkje skal misse dei velsigningane som Jesus har gjeve danskane.

Gje Messias all œre. Amen.

Skriven av Ivar Fjeld

Merkelappar:, , , ,

Kategoriar: Endetid

Ingen kommentarar enno.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s

<\!-- /#footer-out -->