Arkiv | mai 4, 2012
Norge2

Norge forsøpla av korrupsjon og kameraderi

Klinikkdirektør gikk av etter skandale, headhuntet til ny toppjobb. Elisabeth Kaasa måtte gå av etter ventelisteskandalen i Vestre Viken. Fra høsten av skal hun bli helsefaglig sjef i helseforetaket. I april 2010 gikk Elisabeth Kaasa av som direktør for Kirurgisk klinikk i Vestre Viken etter den såkalte ventelisteskandalen. Over en lang periode hadde det vært [...]

<\!-- /#footer-out -->