Arkiv | mai 22, 2012
Stor

To meldingar på Facebook om Stortinget

Kanskje dei œrer Jesus med lippene. Men hjartene deira er langt borte frå Han. Ivar Fjeld: Det er fantastisk at dei som tok bort kristen formålsparagraf i det offentlege, ja til og med fjerna kristendom som fag i skulen, no framstiller seg sjølv som den kristne trua sine store forsvararar. Og det til og med [...]

<\!-- /#footer-out -->