Arkiv | mai 12, 2012
Stortinget2

Ope brev om avisa Dagen sin kamp mot orda “luthersk” og “evangelisk” i grunnloven

Kjœre brødre og søstre. Lovpris Jesus. Avisa Dagen har nekta å ta inn eit lesarbrev frå webansvarleg i altforkongen.com.   Avisa underslår i oppslaget på side 2 og 3 den 12.mai at Kongen den 3.april 2008 De Facto la ned veto mot endring av grunnloven sin paragraf 4. Då kalla Kongen statsråd Trond Giske inn [...]

Sodomi

Snart kjem kravet om lovvern og ekteskap for pedofile

Dette er er ein konsekvens av å kalle sodomi og hor for “heilag” og flott. ” Forsiden på Time Magazine denne uka har allerede skapt debatt i USA. Bildet er av moren Jamie Lynne Grumet, fra Los Angeles, som ammer sin tre år gamle sønn. Det er mest praktisk at han står på en krakk”. [...]

<\!-- /#footer-out -->