Arkiv | mai 10, 2012
Roser2

Indoktrineringa i Norge på veg mot nye høgder

Regjeringen feirer ikke frigjeringa frå Nazi-Tyskland, og gjer “rosetoget” etter 22 juli til ny propaganda markering for Marxisme. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) tar rosetoget i Oslo til inntekt for den klare og profilerte marxistiske skulepolitikken i Norge. Den krev at private skular må motarbeidast, og deira eksistensgrunnlag inskrenkast til eit absolutt minimum. Som i det [...]

<\!-- /#footer-out -->