Arkiv | mai 16, 2012
Stor

Grunnloven vert endra utan at kyrkja vert sett fri frå staten

Prestar og biskopar skal framleis vere tilsett i det offentlege. Likevel blir “kristen tru” tatt ut av grunnloven. Alle partia på Stortinget prøver å få nordmenn til å tru at “statskirken” er avvikla. Men det er bare den kristne trua som er avvikla. Den skal ikkje lenger skal ha nokon plass i grunnloven. Den norske [...]

<\!-- /#footer-out -->