Norge forsøpla av korrupsjon og kameraderi

Klinikkdirektør gikk av etter skandale, headhuntet til ny toppjobb.

Korrupte menneske tilset kvarandre, og vernar om kvarandre sine interesser. Her Elisabeth Kaasa.

Elisabeth Kaasa måtte gå av etter ventelisteskandalen i Vestre Viken. Fra høsten av skal hun bli helsefaglig sjef i helseforetaket.

I april 2010 gikk Elisabeth Kaasa av som direktør for Kirurgisk klinikk i Vestre Viken etter den såkalte ventelisteskandalen.
Over en lang periode hadde det vært triksing med ventelister på kirurgisk avdeling på Bærum sykehus.

- Har verdifull kompetanse

Begrunnelsen fra Per Meinich, administrerende direktør i Vestre Viken, Aftenposten.no fikk tilsendt av kommunikasjonsavdelingen til Vestre Viken torsdag kveld, lyder som følger:

«Hun har verdifull kompetanse i forhold til den stillingen hun nå trer inn i, og vi er trygge på at hun vil gjøre en verdifull innsats som vil komme pasientene til gode.»

Kjelde: Aftenposten

Min kommentar:

Når vi har korrupte statsrådar, kva forventar du av av resten av byråkratiet?

Det sitjande regjeringa i Norge minnar no mest om solkongane i Frankrike.

Styret deira bar preg av pompøse, arrogante og sjølvopphøyde personar. Slike som Audun Lysbakken og Jonas Gahr Støre.

Det spelar inga rolle kor mange millionar dei har stjåle frå statskassen. Dei styrer som om statskassen tilhøyrer statsråden og veneflokkane. 

 Evangeliet etter Matteus
Kapittel 12:33-35

Ta eit tre: Anten er det godt, og då er frukta òg god, eller det er dårleg, og då er frukta òg dårleg. På frukta kjenner vi treet.

Ormeyngel! Korleis kan de som er vonde, seia noko godt? For det hjartet er fullt av, det seier munnen.

Eit godt menneske ber fram godt av det gode han gøymer på, eit vondt menneske ber fram vondt av det vonde han gøymer på.

I veneflokkane kring Lysbakken og Gahr Støre,, er det også byråkratar som gjer nett som dei vil. Lovverket gjer det umogeleg å fjerne dei. Kriminelle handlingar blir dekka over, eller bortforklart som “dårleg skjøn”. Etter nokre måndar pa vent, kjem dei inn at i leiarstillingar frå innbyttarbenken.

Er det slik du vil at Norge skal vere?

Er det denne “verdinøytrale humanistiske staten” som er Norge si framtid?

Skriven av Ivar Fjeld

Merkelappar:, , , ,

Kategoriar: Endetid

Ingen kommentarar enno.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s

<\!-- /#footer-out -->