Stikkordarkiv: AUF
AUF2

Utøya: Gud sin straff eller ein advarsel

Eg har tidlegare sagt at eg trur AUF-ungdom vart frelst på Utøya.  Per Haakonsen sa på møte i Sarpsborg Kr.F at Utøya og andre hendingar i vår samtid, må kunne tolkast som ei åtvaring frå Gud. Haakonsen si uttaling om at Utøya, ikkje første og fremst, var i straff frå Gud, har skapt stort debatt.  [...]

Per2

Utøya-tragedien er ein advarsel til Norge

Her er Per Haakonsens foredrag, som han holdt i regi av Sarpsborg KrF. Det passer seg å begynne denne forelesningen med et bibelsitat. Det henter jeg fra det 40. kapittel hos Jesaja: Trøst, trøst mitt folk, står det. Og videre: Tal vennlig til Jerusalem og rop til henne at hennes strid er endt, at hennes [...]

Telenor

Norge utan eigarskap og medie-politikk

“Regjeringen har ingen mening om sal av TV2 til Egmont”. Styreformann i Telenor Harald Norvik stadfesta at dette var innhaldet i ei svœrt kort samtale mellom han og statsministeren. Her er sitatet publisert i VG. – Den 6. januar fikk jeg en telefon fra statsministeren med en setning: “Regjeringen har ingen mening om salg av [...]

Breivik

Frisk, sjuk eller berre gal og vond

Les Aftenposten. Dette er dagens førsteside.  Anders Behring Breivik er alle nordmenns Nemesis. Vi slepp ikkje unna. Han er i alle aviser. TV-stasjonane kan kort og godt ikkje få nok av denne mannen. Eg har tidlegare skrive at Breivik meinte at nordmenn måtte vende attende til den Romersk Katolske trua, og akseptere Paven i Roma [...]

REG

Kulturminister Huiltfelt gav ros og pris til Satanisk rocke band

“Enslaved er “foregangsmenn innen kultur og nœring” Kulturminister of tidllegare AUF-leiar Anniken Huitfelt deler ut ros og ein pris til Satanistar som har base i Bergen. 31.oktober gav kulturminister Anniken Huitfelt Norsk Artistforbunds ærespris 2011 til santanistene i “Enslaved”. Kulturminister Anniken Huitfeldt overrakte prisen til Enslaved på Popsenteret i Oslo mandag 31. oktober. Et fulltallig band [...]

Satanisk rocke band med “lovsang” i Oslo domkirke

“Mororpsycho med musikk fra oven. Heftig spill fra galleriet i Oslo domkirke”. Det skriv Vårt Land. Mandag kveld, skipa eit Satanisk rocke band til konsert på galeriet i Oslo domkirke. “Motorpsycho er frå Trondheim, og fekk støtte av Ståle Solløkken, som spelte på kirkeorgelet. Ein av melodiane som vart spelt, var “bridge over trouble waters”. [...]

Eia33

Forsøpling og pervertering av det offentlege rom i Norge

Det er urimeleg å samanlikne Harald Eia med Anders Behring Breivik. Men begge forsøplar Norge. Det er ganske sjokkerande å kome heim fra den tredje verda å sjå forsøplinga av det offentlege rom i Norge. Det som for få år sidan vart sett på som banalitetar og russe-fakter kjem no inn i heimane i beste [...]

“Anders Behring Breivik løslatt fra Ullersmo”

Utøya-terrorist Anders Behring Breivik vert utveksla med ein norsk fenrik som har vore i fangenskap i Libya i to år. Dette kunne ha vore ein sann historie: Statsminister Jens Stoltenberg forsvarte i dag at han det siste året har forhandla med Oberst Gadaffi om å få frigitt Fenrik Ole Olsen. Den norske offiseren har vore [...]

Profetisk bodskap om vekkijing blant AUF-arar i skjebnetimen på Utøya

Her er utdrag frå talen eg held på INRI på Rong i Øygarden kommune:

Ut

Vekkjingstimen på Utøya blant liveredde AUF-arar

Her er ein Video fra INRI-felleskapet på Rong. Mange redde AUF-arar bad Gud om nåde i den siste timen. Kjelde: INRI si facebook side. http://www.facebook.com/profile.php?id=100000888035564

<\!-- /#footer-out -->