Siste nytt

danmark1

Katolikkane angrip den evangeliske trua i Danmark

Ei gruppe katolikkar saksøkt den Danske staten for å få slutt på statsstøtte til dei som er “evangeliske” og “lutherske”. Medan norske kristne vart lurt trill rundt av leiarane sine, kjemper kristne i Danmark ein tøff kamp for å bevare det kristne evangeliske kongeriket Danmark. Folketinget i Danmark arbeider ikkje for å bli kvitt orda [...]

Svartdal

Norge: Full fart tilbake under Paven sitt einevelde

Styret i Norges Kristne Råd var første veka i mai på audiens hos Paven i Roma,. Blant anna ” for å lære om forholdet mellom majoritet- og minoritetskirker”. ”Vi blir sett på som rare kristne,” sier Luca Baratto, som har ansvar for økumenisk samarbeid i The Federation of Protestant Churches in Italy (FCEI). Han forteller [...]

Stor

To meldingar på Facebook om Stortinget

Kanskje dei œrer Jesus med lippene. Men hjartene deira er langt borte frå Han. Ivar Fjeld: Det er fantastisk at dei som tok bort kristen formålsparagraf i det offentlege, ja til og med fjerna kristendom som fag i skulen, no framstiller seg sjølv som den kristne trua sine store forsvararar. Og det til og med [...]

Paven

Stortinget: Norge kan igjen bli katolsk under Paven

Den katolske kirke i Norge har tredoblet tallet på medlemmer siden 2005. Nå er de 110.000. Neste fire ganger flere enn medlemmene i Pinsebevegelsen. 2012 er året for nye rekorder i den norske katolske kirken. Nå har de fått over 100.000 medlemmer i kirken, og bare de fire første månedene av året registrerte 10.000 nye [...]

Dørum

Odd Einar Dørum ny president i Én Verden

Årsmøtet i Én Verden valgte i går tidligere justisminister og mangeårig tidligere stortingsrepresentant Odd Einar Dørum til ny president. Den profilerte Oslopolitikeren Knut Roger Andersen fortsetter som organisasjonens visepresident, mens Kjartan Almenning fikk fornyet tillit som styrets leder. Én Verden fokuserer nå spesielt på arbeidet med å opprette en parlamentarikerforsamling i FN som et første, [...]

oy

Tale på INRI 13.mai

Her er ein video av ei tale med powerPoint i INRI-felleskapet på Rong i Øygarden. Link til INRI sin blogg. INRI finn du også på Facebook. Skriven av Ivar Fjeld

Islam

Sharia lover innført i Sverige

Seks av ti svenske moskeer gir råd i strid med svensk lov, avslører svensk fjernsyn. SVT utstyrte to kvinner med skjult kamera og sendte dem rundt til Sveriges ti største moskeer for å be om råd i spørsmål om flerkoneri, mishandling og seksuelle overgrep. I programmet Uppdrag granskning avdekkes det at rådene som ble gitt [...]

Stor

Grunnloven vert endra utan at kyrkja vert sett fri frå staten

Prestar og biskopar skal framleis vere tilsett i det offentlege. Likevel blir “kristen tru” tatt ut av grunnloven. Alle partia på Stortinget prøver å få nordmenn til å tru at “statskirken” er avvikla. Men det er bare den kristne trua som er avvikla. Den skal ikkje lenger skal ha nokon plass i grunnloven. Den norske [...]

Kyrkjegarden

Pornobladet Dagbladet jublar: Dei gudelause får det som dei vil

Stortinget vil i dag likestille Islam i Norge med den kristne trua. Det kan sjå ut som om Kr.F får det som dei vil. Det siste dette partiet vil gjere før det fell under sperregrensa og forsvinn ut av politikken, er å sidestille islam med kristen tru i Norge. Med sidestillinga av alle religionar i [...]

Fjernes “kristen evangelisk tro” kan også Kongehuset fjernes

Dersom “kristen evangelisk tro” ikke kan vernes i grunnloven, vil også kongehuset kunne bli fjernet. Hvorfor skulle Kr.F og de borgerlige partiene finne det viktigere å verne monarkiet enn den kristne evavgeliske troen i grunnloven i Norge? Er kongen mer vernet av paragraf 112, enn den kristne evangeliske tro? Les meir på altforkongen.com Skriven av [...]

<\!-- /#footer-out -->