Arkiv | juni 3, 2012
bisp5

Statsansatte prestar er og blir ansatte i staten

“Statskirken avviklet” skreiv Vårt Land. Det må i så fall bli ei kyrkje som straks legg ned seg sjølv. Prestane i den norske kirke var offentlege tilsette før 21.mai. Dei same prestane er offentlege tilsette i dag. Kva er skilnaden? Skilnaden er at Kyrkjedepartementet ikkje lenger skal utevne Biskopane. Berre ansette dei. Det er dei [...]

<\!-- /#footer-out -->