Grunnloven vert endra utan at kyrkja vert sett fri frå staten

Prestar og biskopar skal framleis vere tilsett i det offentlege. Likevel blir “kristen tru” tatt ut av grunnloven.

No kan dei feire. Dei klarte å få “kristen tru” ut av grunnloven, samstundes som statsløn og pensjon er sikra. Til venstre den AP-innsatte biskopen i Bjørgvin.

Alle partia på Stortinget prøver å få nordmenn til å tru at “statskirken” er avvikla.

Men det er bare den kristne trua som er avvikla. Den skal ikkje lenger skal ha nokon plass i grunnloven.

Den norske konstitusjonen vert endra den 21.mai. Den vil no krevje at alle religioner skal likestillast og oppstøttast på lik linje.

Paragraf 16 slik den står i dag:

§ 16.
Kongen anordner al offentlig Kirke- og Gudstjeneste, alle Møder og Forsamlinger om Religionssager, og paaser, at Religionens offentlige Lærere følge de dem foreskrevne Normer.
 
Forslag til ny paragraf 16:

 16 endres til ”Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsutøvelse. Den norske Kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forbliver Norges Folkekirke og understøttes som saadan af Staten. Nærmere Bestemmelser om dens Ordning fastsættes ved Lov. Alle Tros- og Livssynssamfunn skal understøttes paa lige Linje”.

Denne nye endretidsordninga skal no administrerast av statstilsette prestar og biskopar.

Kirkerådet’s dirketør forblir ansatt av det offentlige, og det heilt utan at den nye kirkeloven er vedtatt.

Det er ikke så stor skilnad mellom “den norske kirke” og journalistene i avisene Dagen og Vårt Land. Dei er alle avhengige av overføringar over statsbudsjettet, og at politikarane på Stortinget, dei hevdar å vere fri frå, held fram med å løyve pengar til dei.

Kven er det som trur på desse  biskopane, journalistane og politikarane?

Sanninga er at de AP-innsatte biskopane og medspelarane deira skulle ha fått sparken. Og det på grått papir.

No gjev heller dei AP-innsatte biskopane den kristne trua sparken. Den universelle “kristen-humanistiske” endetidsreligionen veks fram.

Ikkje berre er Bibel og bekjennelse fjerna frå “kirkeordninga”. No skal den fjernast frå grunnloven, og bidra til at Norge vert endra frå å vere eit kristent land, til å bli ein “livssynsnøytral” stat.

“Den norske folkekirken” vil forbli ein kasteball i lovverk og statsbudsjettet.

Denne kirken vil halde fram med å setje inn homofile prestar, og snart kjem den kjønsnøytrale ekteskaps-liturgien.

Det norske folket må gje denne falske kyrkja sparken.

Skriven av Ivar Fjeld.

Merkelappar:, , , , ,

Kategoriar: Den norske kyrkja, Endetid

2 kommentarar den “Grunnloven vert endra utan at kyrkja vert sett fri frå staten”

 1. Runa
  mai 16, 2012 kl. 12:46 pm #

  Hei Ivar!

  Takk for at du skriver det mange av oss tenker. Må Gud velsigne deg både i ditt arbeide og på alle måter.

  Jeg tror du har rett i at vi nå er vitne til at den nye endetidsordninga trer frem på arenaen. Trist å være vitne til hva som nå skjer i landet vårt, men vi vet jo at en gang måtte det skje. Det positive oppi all elendigheten er at vi vet at Jesu gjenkomst nærmer seg med raske skritt.

  Jeg tror ikke på disse omtalte biskoper, journalister og politikere. Etter min mening er de blinde veiledere for blinde, og vi vet jo utifra ordet hvordan det går med slike. De faller alle i grøfta.

  Jeg er redd for at disse omtalte prester og biskoper en dag (dersom endringen virkelig går igjennom) vil få seg en aha opplevelse når de finner ut at “friheten” er en sannhet med modifikasjoner og at de er under samme krav fra staten. I tillegg kommer det nok mange hedenske krav fra folket i Folkekirken. De stakkarne som vil merke dette er alle de bibeltro prester og biskoper, for det må jo fremdeles finnes en del av dem.

  Enig med deg i at disse omtalte biskoper, prester og politikere skulle fått avskjedigelse på grått papir, men jeg er redd for at det i dagens Norge ikke lar seg gjennomføre. Dessverre! Dette er nok ikke majoriteten av det norske folket enige i, for de vil ha det som klør i øret samt friheten til å gjøre som de vil.

  Takk for at du engasjerer deg Ivar.

  • ivarfjeld
   mai 16, 2012 kl. 11:42 pm #

   Hei Runa.

   Shalom, og lovpris Jesus.

   Takk for flott kommentar. Har ikkje fått svart deg på eposten du sendte.

   Ha ein flott 17.mai, med Jesus i fokus.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s

<\!-- /#footer-out -->