Nasjonal Samling i statskyrkja på Nesodden

Folket på Nesodden skal samlast i prosesjon bak solkorset. Kampen for “fred og rettferd” skal kyrkja kjempe saman med Islam.

Statskristne på Nesodden skal samlast bak solkorset. Dette er bilete som prydar framsida på kyrkjebladet.

Etter 22.juli gjekk den Lutherske statekyrkjepresten i gravferd-prosesjon med ein Muslimsk Imam frå Oslo.

Statskirkepresten og Imamen i front av prosesjonen utenfor Skoklefall kapell på Nesodden.

No har den kvinnelege soknepresten i den raud-grøne statskyrkja teget steget enno litt lengre.

Dette kan du lese om i det siste kyrkjebladet på Nesodden. Presten har henta fram solkorset til Nasjonal Samling. Bilete av solkorset inne i kyrkja pryder heile framsida.

Ei skjemmande og avslørande forside på kyrkjebladet på Nesodden.

No skal folket i Nesoddden kommune inviterast til å gå i katolsk prosesjon bak dette symbolet som var nytta av landssvikaren Vidkun Quisling og hans støttespelarar.

Eg trur ikkje at det er mange Nesoddingar som minnest Nasjonal Samling. Ei heller er det mange som kjenner til kva den katolske religionen går ut på.

Eg googla ei politisk program-brosjyre for Nasjonal Samling. Så la eg henne ved sida av framside-fotoet til kyrkjebladet på Nesodden:

Det ser ganske likt ut. Både symbolikken og dei uttalte målsetjingane for arbeidet vidare.

At den Lutherske statskyrkja i Norge er ei antisemitisk kyrkje er ei kjent sak. Det har ikkje minst gått opp for dei som følde litt med i debatten kring Per Haakonsen.

Kr.F leiaren i Sarpsborg vart tvinga til å trekke seg etter at ho lot Haakonsen nytte talarstolen til brette ut antisemitismen i kyrkja i Norge.

Sognepresten Anne Marit Tronvik med solkorset.

Det er mange i Nesodden kommune som er pro-Islam. Partiet Rødt oppnår kring 5 prosent ved kommuneval. SV har tidlegare delte ordførarvervet med Høgre. Då det var direkte valg til ordforar i 2007 fekk Christian Hintze Holm (SV) over halvparten av røystene.

Ved å kjempe for “rettverd og fred” saman med Islam, aksepterer den norske kyrkja det same Jøde-hatet som Nasjonal Samling tok til ordet for. Nasjonal sosialismen i Norge er ikkje død.

La oss sjå på fleire bilete av solkorset, symbolet til Nasjonal Samling:

Nasjonal Samling ville vinne ungdomen.

Eit norsk frimerke frå 1943.

Nasjonal Samling satsa på samarbeid mellom Politiet og Nazi-ungdomen.Dei som hevda dette var feil vart kriminaliserte.

Nasjonal Samling ekisterer ikkje lenger. No er det først og fremst Islam som frontar kampen for å øydeleggje Jødestaten.

Norge er med på dette laget.

Norge er den staten på den vestlege halvkula som gjev mest pengar til Islamsk terrorisme mot staten Israel.

At denne støtten til Islam gjenspeglar også seg i statskyrkjelandskapet er naturleg.

I Tyskland vart det erstatningsteologien som opna opp for at Nasjonal Sosialistane kunne kome til makta. Hitler lova  å arbeide for “fred og rettferd”, på lik linje med den norske statskyrkja. Hitler sine kongstankar ville både Katolikkar og fråfalne protestantar i Tyskland vœre med å kjempe for.

Den Lutherske statekyrkjepresten på Nesodden hevdar ho har funne fram eit “kristent kors” som vart nytta i Norge i mellomalderen, før Reformasjonen.

Men det er ei løgn.

Først: Hedningane i Norge brukte dette symbolet i bronsealderen. Truleg heilt attende til 1500–500 f.Kr.

La oss sjå på nokre foto av det Keltiske solkorset, det første kristne symbolet som vart sett opp i Norge omlag i år 700. A.D.

Det Keltiske solkorset på Gotland.

Sirkelen er i setrum av det Keltiske solkorset. Men korspinnane stikk ut på begge sider, så også i toppen av symbolet.

Det før Reformatoriske keltiske solkorset ser ikkje ut som symbolet til Nasjonal Samling. Det har rett nok ein sirkel, men endane på krossen stikk ut gjennom sirkelen på begge sider og på toppen av symbolet.

“Solkorset” på Nesodden har ingenting med den kristne trua å gjere. Det har sitt opphav i Assyria, mange hundre år før Jesus vandra på jorda.

Det Assyriske symbolet for solguden, også brukt av tilbedarane av Baal.

Nesodden kirke har valgt symbolet til Nasjonal Samling som fane. Det same symbolet som presteskapet fekk hedningane i Asyria til å bruke.  Til og med fargen på solkorset på Nesodden er ein eksakt kopi av solkorset til Nasjonal Samling.

Den som ikkje er blind vil klare å sjå dette.

Skriven av Ivar Fjeld.

Merkelappar:, , , ,

Kategoriar: Den norske kyrkja, Endetid

Ingen kommentarar enno.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s

<\!-- /#footer-out -->