Alle parti på Stortinget raserer den kristne grunnloven

21.mai fjernar Stortinget Grunnloven sin paragraf som pliktar Norge til å ha kristne lovar.

All avmakt i denne sal. Nordmenn flest reagerer ikkje på at den kristne grunnloven vert endra.

Det er flere grunnlovsparagrafer som er foreslått endret. En av disse er Grunnlovens paragraf 2.
Idag sier paragraf 2:

 ” Alle Indvaanere af Riget have fri religionsutøvelse. Den lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.”

Samtlige Stortingspartier har nå blitt enige om å endre paragraf 2 til:

«Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den kristne og humanistiske Arv forbliver Statens Værdigrundlag»

Før Stortinget behandler saken, vil det bli en markering utenfor Stortinget, der vi overleverer de innkomne underskriftslister, med oppfordring om å stemme ned endringsforslaget, som innebærer at alt av kristent fundament blir fjernet fra Grunnloven. Du er en som får dette brevet med underskriftsliste.

Tirsdag 20. mars kl. 15.00 vil 13 000 underskrifter mot fjerning av Jesus fra Grunnloven bli overlevert til Stortinget på Stortingsplassen. Målet er at Stortinget skal snu slik at det ikke blir vedtatt å kaste Jesus ut av en rekke grunnlovsparagrafer, sier partileder Morten Selven i Kristent Samlingsparti.

Det er Kristent Samlingsparti som har gjennomført denne landsomfattende underskriftsaksjonen.

20. mars kl. 19.00 blir det avholdt et folkemøte lokalet til De Frie Evangeliske Forsamlinger i Møllergaten 40, i Oslo Sentrum. Her skal talere gå grundig inn på de ulike sidene ved denne saken. Møtet er åpent for alle interesserte.

Kilde: Norge i Dag

Den kristne tru og “den kristne og humanistiske arv” er ikkje det samme. Det meste av heidenskap kan inkluderast i eit slikt utvida omgrep av den “kristne arv”. Den kristne oppdragingsplikta som låg i skuleverket er fjerna. No lœrer skulebarn at det ikkje fines noko som er sant. Alt er relativt. Norge driv no med undervisning, etter same rettesnor som hedningane alltid har drive undervisning.

Eg har ingen forhåpning om at mange kristne i Norge vil dra til Oslo og protestere framfor Stortinget. Det skjer for mykje spanande på fjernsynet, eller på den lokale sportsarena. Folket er no blitt motlause og hardt trœla. Utfriaren Jesus kjem snart attende, og folk må ikkje gje opp no.

 2. Mosebok 20:5-6
For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud som straffer barn i tredje og fjerde ledd for fedrenes synd når de hater meg,  men viser trofast kjærlighet i tusen slektsledd mot dem som elsker meg og holder mine bud.

Johannes 14:15-17

Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot.

Dei aller fleste tilhøyer trusamfunn som ikkje er opptatt av slike saker. Pastorar og prestar driv med heilt andre ting, enn å sloss for at Norge framleis skal vœre forplikta i Grunnloven til å la lovverket avspeigle den kristne trua.

Som Baptist vil eg heller ha ein “Luthersk grunnlov” enn at Humanistar og Muslimar skal diktere staten og skuleverket.

Ein sœrskild takk til avisa Norge i Dag som engasjerer deg i denne saka.

Skriven av Ivar Fjeld

Merkelappar:, , , ,

Kategoriar: Endetid, Kristne media

4 kommentarar den “Alle parti på Stortinget raserer den kristne grunnloven”

 1. metron
  april 3, 2012 kl. 9:57 pm #

  Hva i all verden er det dere kristne skriker opp om da? Det står jo vitterlig at “Den kristne og humanistiske Arv forbliver Statens Værdigrundlag”, hva er så galt med det? Kristendommen forsvinner jo ikke ut av grunnloven med dette. Nei, her synes jeg dere kristne overreagerer vannvittig!

  Kristendommen burde forresten vært totalt ute av grunnloven for lenge siden! Den har intet der å gjøre. Humanismen som setter mennesket i sentrum og ikke noen gud, er mye bedre å bygge et samfunn på. Vi trenger ikke noen gud, jesus eller annet overnaturlig, det er bare tull. Religion og politikk bør ikke blandes, de bør holdes adskilt. Religiøs tro burde være en privatsak og kun det, ikke noe som tilhører det offentlige rom.

 2. april 14, 2012 kl. 3:38 pm #

  @Metron: Det er ikke det at Kristendommen eller Statskirke er det farlige i denne saken; vi har jo levd i hundrede år med disse ordningene uten at det har stoppet deg elle andre ‘atheister/Humanister’ fra å nyte den formen for TRO som dere vil!! Det som nå er FARLIG er at det kommer en ny § 16 som likestiller aller religioner. Det er nytt for det har vi ikke hatt før. Å likestille betyr å gi alle de samme rettigheter. Det er ikke satt krav til at staten skal ha kontroll ….. Jeg er heller ikke FOR at STATEN skal ha så mye makt, men noe kontroll over hva som kan florere her i landetMÅ MAN HA!

  Å vedta denne nye § 16 kan bety at Islam kan få retten til å innføre Sharia som en del av dens politiske religionensIDEOLOGI, ganske enkelt fordi andre ikke har en slik Sharia hengende på slep. Når man har likestilt så har man TILLAT det hele. Det er ikke bare dumt, det er farlig, aller mest for muslimer som da vil havne i et parallelt samfunn.

  Så lenge vi IKKE innsetter en ny § 16 er det § 2 som gjelder og man da utøver religion fritt, men så kan vi OGSÅ påpeke at Sharia ikke er en del av religionen, men politikk. Det kan vi neppe gjøre om vi har svekket værnet av vår egen evangelisk lutherske religion, som basis for tro i Norge. Og fjerner vi dette for å kunne si at norge skal *bare være Selulart*, da blir det også HULL som Isla vil raske seg for å fylle opp; de kan bare si at siden norge ikke har noen religiøse grunnlag, så trenger vi ISLAM og Sharia! NEI TAKK!

  Derfor det beste vi kan gjøre er å beholde § 2 slik den står, beholde §4 , gjøre de endringene som er nødvendig i ordlyd i de øvrige.

  Men, Ikke innføre noen ny § 16.

  Da er det som det har vært, FRI RELIGIONSUTØVELSE, men ikke tillatt med “politiske religioner” eller det som blir parallelle samfunnsformer etter religiøs praksis. Faktisk burde vi heller tatt inn et nytt ledd i § 2 som sier at politiske retninger innen en religion vil ikke tillates å bli praktisert i kongeriket! Det er det vi burde sikre oss kontrollen med…særlig siden ingen har foreslått at dette skulle bestemmes ved FOLKEAVSTEMNING!

  • metron
   april 14, 2012 kl. 8:06 pm #

   Det hadde unektelig vært adskillig bedre om man fullstendig fjernet alt som har med religion å gjøre fra grunnloven. Da hadde det ikke vært noe problem. Og den som tror at islam vil overta etter kristendommen, tar skammelig feil. Alle religioner bør likestilles, fordi alle religioner bør tillegges like LITE makt! Rettere sagt, NULL makt til religioner! Det er ikke slik at man baner vei for islam dersom man fjerner kristendommen, det er bare noe dere kristne er redde for. Jeg er imot all religion, både islam og kristendommen, jeg vil ikke ha noe som helst av det i styre og stell. Ved å likestille all religion ned til nullpunktet og frata statskirken og alle menigheter, kirker, moskeer og trossamfunn all støtte, samt forby å blande religion inn i politikk, vil verken kristendommen eller islam få noen makt. Derimot nå mens kristendommen fremdeles har litt makt, vil islam være en trussel. Men den vil bli borte i takt med at vi fjerner kristendommens makt og sørger for at Norge blir 100% sekulært. Det er på tide å gi slipp på religionens klamme favntak.

 3. april 26, 2012 kl. 2:40 pm #

  Nå handler denne saken om langt mer enn Kristne interesser. De som har negative kommentarer til sakens kristne aspekt kan merke seg at tidligere leder av Humanetisk Forbund, Levi Fragell er imot endringen. Men det viktigste nå er å gi politikerne klar beskjed: Forslaget må stoppes.

  Gå til : http://norgesting.net/tingnett

  Etter du har registrert deg får du passord, Gå til resolusjon T1-2012, og stem ja til krav om folkeavstemninger.Spre dette videre

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s

<\!-- /#footer-out -->