Pingst har godtatt katolsk dåp og nattverd

Pinsebevegelsen sitt trusafunn i Sverige har akseptert Vatikanet som eit utspring av sann kristendom.

Pelle set Reformasjonen til side, og leier Pingst i Sverige på vegen attende til Roma.

Pelle Hörnmark set Reformasjonen til side, og leier Pingst i Sverige på vegen attende til Roma.

Det er interessant å sjå korleis dei fleste registrerte trusamfunn hoppar bukk over Reformasjonen. I endetida skal det oppstå ei Universel og almenn Babylonsk kyrkje som skal tene antikrist.

I Sverige har leiinga i Pingst skrive under ei Ekumenisk avtale der dei godtar katolsk dåp, og den Romersk Katolske Eucharisten.  For alle som ikkje kjenner til desse to ubibelske doktrinane, blir resten av denne artikkelen meiningslaus. Slik også Reformasjonen si lœre er ukjente saker.

Medlemene i Norges Kristne Råd har enno ikkje skrive under ei liknande avtale.

Dette handlar om liv eller død. Det er stadig fleire som vel døden, og legg seg inn under forbanningane som føl anerkjenning av Vatikanet som sann kristendom.  Dei som gjer dette underlegg seg anti-krist si ånd. Hundetusener av kristne vart martyrar i kampen for å lausrive seg det åndelege tyraniet i Roma.

Det er mykje som tyder på at Pinsebevegelsen har mista både Pinsen og “bevegelsen”.  Pinserørsla i Norge ligg litt etter Sverige i utarbeidinga av truskrift og strategi-dokument.. Men målet om å skape endetidssemje bygd på union med Vaikanet er det samme.

Her er innhaldet i den ekumenske avtala som er signert av alle medlemene i Sveriges Kristna Råd:

 Vi förbinder oss...
”I enlighet med Jesu Kristi evangelium, såsom den Heliga Skrift vittnar, och såsom det uttrycks i den niceno-konstantinopolitanska trosbekännelsen (381), tror vi på den treenige Guden: Fadern, Sonen och den heliga Anden. Eftersom vi med detta credo bekänner ´en enda, helig, katolsk och apostolisk kyrka´ är det vår oeftergivliga ekumeniska uppgift att låta denna enhet, som alltid är Guds gåva, bli synlig.

Vi förbinder oss
- att följa Efesierbrevets apostoliska uppmaning och ihärdigt anstränga oss att nå en gemensam förståelse av Kristi frälsningsbudskap i evangeliet,
- att i den heliga Andens kraft verka för Jesu Kristi kyrkas synliga enhet i en enda tro, som tar sig uttryck i att vi ömsesidigt erkänner varandras dop och lever i eukaristisk gemenskap och även i gemensamt vittnesbörd och gemensam tjänst.”

(Ur Charta Oecumenica. Riktlinjer för det växande samarbetet mellan kyrkorna i Europa. SKR:s skriftserie Nr 1, 2001) Läs mer

Kjelde: Sveriges Kristna Råd.

Vil du vite meir om kva den Romersk Katolske kyrkja meiner er “heilag”?

I så fall er desse sidene på News That Matters ein god stad å byrje å lese.

Katolske prestar i Frenkrike ber ein "heilag" hovudskalle på skuldrene kringom i gatene.

Tilbedinga av lik, skjelett og hovudskallar er like utbredt i Italia og Roma som i Bolivia og Mexico.

Tenkt deg godt om før du godtar at dette er “kristendom”.

Skriven av Ivar Fjeld

Merkelappar:, , , , ,

Kategoriar: Pinserørsla

Ein kommentar den “Pingst har godtatt katolsk dåp og nattverd”

  1. Kjell Olesson
    mars 16, 2012 kl. 9:16 am #

    Frafallet fra levende tro er kommet langt, mon de norske følger etter?

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s

<\!-- /#footer-out -->