Stikkordarkiv: Oslo
Mood33

Nordmann førebur FN til den siste store “fredstyrken”

Med FN på plass i Syria, vil nordmenn bli moblisert til den siste krigen i Midtausten. Saman med Islamic Jihad mot Israel. Norske generalmajor Robert Mood har vært sentral i prosessen med å få sendt observatører til det borgerkrigsherjede landet. – Nå er det opp til partene å motta disse FN observatørene på en måte [...]

Russ222

“Regnboge Russen” i Oslo slåss med kniv og øks

40- 50 ungdommer i masseslagsmål i Oslo. Mellom 40 og 50 ungdommer barket lørdag kveld sammen i et masseslagsmål på Bjørndal, helt sør i Oslo. Ingen ble alvorlig skadet. De første meldingene gikk ut på at noen av dem som var der, hadde øks eller kniv, men ingen av disse våpnene var benyttet, ifølge operasjonssentralen [...]

FNNorge

Regjeringa gjer 8.mai om til FN-styrkane sin propaganda dag

Dette ligg på Forsvarsdepartementet sine heimesider.  Frå no av skal frigjeringsdagen bli “veterandagen”.   Program for veterandagen 8. mai 2012  Over 100 000 nordmenn har tjenestegjort i 100 internasjonale operasjoner i mer enn 40 land. 8. mai hedrer vi deres innsats. 8. mai er, i tillegg til frigjøringsdag, også en merkedag for å hedre veteranene [...]

Norge2

Norge gjer kampen mot vår “Timothy McVeigh” til eit propaganda-sirkus

19.april 1995 og 22.juli 2011 er heilt like. Ein mann bomba Oklahoma. Ein annan snur heile Norge på hovudet. Medan Oklahoma terroristen Timothey MacVeigh vart avgretta, gjer Norge Andhers Bering Breivik til ein global helt. Det er ikkje mange terroristar som har fått eit nasjonalt barnekor til å œre seg midt på ein arbeidsdag. Anders [...]

KKonge

Støtt dette sendebodet til kongen

Du kan gå inn på Internet og signere elektronisk. Sendbud til Kong Harald V: Vi er stolt av å ha en kristen Konge i Norge.  Vi ønsker at Norge skal være et kristent Kongerike. Vi ber Kongen om å sikre at Paragraf 2 i grunnloven blir opprettholdt slik den er i dag. Her er linken [...]

paven2

Oftestad forsvarer katolsk innvandring

Professor i kirkehistorie Bernt T. Oftestad ynskjer fleire katolikkar velkommen til Norge.  Så også “snille” Muslimar. In 1994 konverterte professor Bernt T. Oftestad frå den evangeliske Lutherske tru til Den Romersk Katolske religion.  Han underviste i kirkehistorie ved Menighetsfakultetet i Oslo, Professoren tar avstand frå Anders Behring Breivik sine valdelege handlingar.  Oftestad ynskjer både katolsk [...]

Breivik2

Behring Breivik dreiv med Japansk meditasjon

Over fleire år har Breivik drive med Bushido mediatasjon. Han ville bli ein samuriai som kan drepe utan å kjenne smerte. Dette skriv den britiske avisa The Daily Mail.  Dette skal ha kome fram i den psykologiske vurderinga av massemordaren frå Utøya.  ”In his letter, Breivik claims he practises Japanese ‘Bushido’ meditation daily to stop [...]

Kongen må signere grunnlovsendringar

Dersom Stortinget vil innføre ein sekulœr republikk i Norge, kan Kongen legge ned veto. Det er ikkje alle nordmenn som veit at alle lovar og lovendringar i Norge krev at Kongen signerer. Dette kan du lese om på Kongehuset sine heimesider.   Statsråd Fredager klokken 11:00 avholder Hans Majestet Kongen Statsråd. Møtet finner sted i statsrådssalen [...]

Lippestad1

Advokatane håvar inn ein milliard på Behring Breivik

Mange advokatar gjer god butikk på den tidlegare kolegaen i frimurarlosjen i Oslo. Domstolsadministrasjonen i Oslo gjorde eit valg då embete bestemte å la Anders Behring Breivik bruke rettsystemet i ti heile veker. Det var eit verdivalg. Dei kunne ha lagt opp til ein rettsprosess som ville ta to dagar. Omsynet til advokatane si milliardinntekter [...]

Oslo1

Hovudlause journalistar som nyttige idiotar

Journalister la ut personlige adgangskort til 22.juli-rettssaken på nettet. – Vitner om liten forståelse for sikkerhetsregimet Oslopolitiets stabssjef er rystet over at norske journalister legger ut sine adgangskort på nettet. Onsdag og torsdag kunne alle journalister og medarbeidere i norske medier som har søkt og fått tillatelse til å følge Behring Breivik-rettssaken, hente sine adgangskort [...]

<\!-- /#footer-out -->