Kongen må signere grunnlovsendringar

Dersom Stortinget vil innføre ein sekulœr republikk i Norge, kan Kongen legge ned veto.

Regjeringa i Norge handlar formelt på fullmakta til Kongen. Til Kongen dreg denne attende.

Det er ikkje alle nordmenn som veit at alle lovar og lovendringar i Norge krev at Kongen signerer.

Dette kan du lese om på Kongehuset sine heimesider. 

 Statsråd

Fredager klokken 11:00 avholder Hans Majestet Kongen Statsråd. Møtet finner sted i statsrådssalen på Det Kongelige Slott.

Når Regjeringen fatter beslutninger som et samlet kollegium, skjer det i Statsråd. Statsrådet ledes av Kongen, og beslutningene formuleres dermed som fattet av ”Kongen i statsråd”. Alle lover og andre vedtak i Statsråd må sanksjoneres av Kongen og kontrasigneres av statsministeren for å være gyldige.

Kjelde: Kongehuset.no

Dersom Kongen ikkje vil underskrive ein lov, finnes det ingen lov som kan tvinge Kongen til å signere. Men konstitusjonell praksis er at saka går attende til Stortinget for andre gangs behandling.

Stortinget kan avsette Kongen, men det må skje i form av eit grunnlovsvedtak. Det tar minst åtte år å gå gjennom ein slik lov-prosess, og folket kan i prinsippet avsette eit Storting som vil fjerne Kongen. Kort og godt ved å ikkje gjenvelge det sitjande Storiting.

Kongen bruker sjeldan denne Kongemakta, som han formelt har etter gunnloven. Siste gang Kongen brukte Kongemakt i Norge, var 16.april 2008. Då gav kongen sitt statsråd beskjed om at han ikkje kom til å signere ein mogeleg ending av Grunnloven sin paragraf 4, som krev at Kongen i Norge bekjenner seg seg på den kristne trua.

Grunnloven
Bestemmelsene om Kongens rolle i relasjon til Kirken finnes i Grunnlovens § 4 som lyder:

 ”Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion, haandhæve og beskytte denne. ”

La oss vone at Kongen vil bruke denne makta i Mai 2012, og nekte å signere eit mogeleg stortingsvektar om å endre grunnloven sin paragraf 2.

§ 2.
Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.

Forslag til endring:

§ 2.

«Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv. Denne Grundlov skal sikre Demokrati, Retsstat og Menneskerettighederne.»

Dersom paragraf 2 blir blir endra, vil Norge få ein uklar konstitusjonel statsform. Statsformen blir i praksis endra til ein sekulœr og humanistisk republikk, med ein kristen Konge som ubetydeleg statsoverhode.

Skriven av Ivar Fjeld

Merkelappar:, , , , ,

Kategoriar: Bibelen, Endetid

5 kommentarar den “Kongen må signere grunnlovsendringar”

 1. Kjell Olesson
  april 16, 2012 kl. 5:10 pm #

  Får håpe kongen sier nei til endringen og viser mot som i 2008

  • ivarfjeld
   april 16, 2012 kl. 5:52 pm #

   Kjell.

   Shalom.

   Lovpris Jesus for den kristne kongen vår. Det er noko på gang. Du skal få vite meir om nokre få dagar.

 2. David Stern
  april 16, 2012 kl. 10:37 pm #

  Salme 11,3.
  Når grunnvollene blir revet bort, hva kan da den rettferdige gjøre?»
  Vi må holde oss våkn og be. Kongen vil gjøre det beste for landet og folket, men vi må aldri ta det for gitt. La oss stå sammen og be for Kongen og regjering!

  “Det eneste som skal til for at det onde skal triumfere er at gode menn ikke gjør noe som helst.”

 3. runa
  april 20, 2012 kl. 8:50 pm #

  Kjære Ivar.

  Jeg hørte en CD jeg fikk tilsendt i posten i dag, hvor Ludvig Nessa snakket om dette emnet, om hvor alvorlig konsekvensen blir for land og folk om dette går igjennom i Stortinget den 21.mai. Jeg tror det er en del mennesker som er opptatt av denne saken.
  Jeg undertegnet og var med å samle underskrifter for KSpartiet for ca. en mnd. siden,og alt i alt det ble samlet ca.12000 underskrifter (viser at folk er engasjert) som var planlagt å overlevere Stortinget 20.mars i forbindelse med en markering utenfor Stortinget. Ikke en av politikerne “hadde tid” til å komme ut for å få overrakt disse listene, og de var derfor til slutt nødt til å overlevere dem i resepsjonen på Stortinget. Dette synes jeg er ganske utrolig!! Jeg er veldig spent på hva som skjer 21.mai.
  L. Nessa oppfordret folk til å “stenge” politikerene ute i en protestaksjon denne dagen, så de ikke kan få stemt over grunnlovsendringen.

  Tror du at Kongen kan ha blitt oppmerksom på denne aksjonen? Det kunne jo i så fall føre til at han sier nei til endringen av paragraf 2 på folkets vegne, noe jeg inderlig håper på. Jeg ber om Jesu blods beskyttelse over Grunnlovens prg.2, og håper at mange andre også gjør det.

  (PS Har du lest Vårt Land i dag angående Todd Bentley som er invitert til Stavanger i august?)

  • ivarfjeld
   april 20, 2012 kl. 9:33 pm #

   Runa.

   Ta en kikk på altforkongen.com

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s

<\!-- /#footer-out -->