Regjeringa gjer 8.mai om til FN-styrkane sin propaganda dag

Dette ligg på Forsvarsdepartementet sine heimesider.  Frå no av skal frigjeringsdagen bli “veterandagen”.

Norge skal ikkje lenger feire frigjeringa frå Nazismen 8.mai men opprettinga av FN og FN styrkane.

  Program for veterandagen 8. mai 2012

 Over 100 000 nordmenn har tjenestegjort i 100 internasjonale operasjoner i mer enn 40 land. 8. mai hedrer vi deres innsats. 8. mai er, i tillegg til frigjøringsdag, også en merkedag for å hedre veteranene og deres innsats for Norge. Veterandagen skal gi anerkjennelse til alle militære veteraner fra andre verdenskrig og frem til dagens internasjonale operasjoner. Regjeringen vedtok å etablere veterandagen fra og med 2011. Dagen markeres over hele landet.

Kilde: Regjeringen

Min kommentar:

8.mai er Norge sin frigjeringsdag. Det var dagen då okkupasjonen av Norge var over.  Nazi-Tyskland hadde tapt krigen, og Vest-Europa var på nytt fritt.

Den sitjande regjeringa gjorde i 2011 vedtak og at frigjeringsdagen vår no skal “globaliserast”.  I den nye feiringa av denne dagen, skal FN styrkane heidrast.

Det er mykje som kan seiast om FN, og FN-styrkane.  Denne organisasjonen har ikkje minst ein stor Islamsk lobby av diktaturstatar som ikkje har den minste respekt for demokrati, menneskerettar og religionsfridom.

FN byggjer også ein global allianse som skal leggje presse på staten Israel, og tvinge fram ein ny Islamistisk stat på Israel sine fjell.

Skal vi tillate at regjeringa også øydelegg frigjeringsdagen vår til å drive med FN-politikk?  

Det hadde vore langt meir naturleg at Norge sin innsats i FN-styrkane vart markert i samband med FN dagen 24.oktober.

Skriven av Ivar Fjeld

Merkelappar:, , , , ,

Kategoriar: Endetid

2 kommentarar den “Regjeringa gjer 8.mai om til FN-styrkane sin propaganda dag”

 1. jostein jakobsen
  april 28, 2012 kl. 6:43 pm #

  Hei,

  Staten Israel ble opprettet i 1949. Etter mandat fra FN . Her gjorde vår mann daverende generalsekretær Trygve Li, som også var utenriksmenister i London regjeringen, et betydelig arbeid. Uten år folkeforbundet FN, hadde sannsynligvis ikke staten Israel eksistert. De aller fleste land i dag anerkjenner staten Israel, også arabiske land.

  Når det gjelder frigjøringsdagen vår 8.mai. Minnes vi frigjøringen av Norge den, 8. mai 1945. Vi hedrer også de som falt under krigen, både soldater og sjøfolk. Jeg synes at det er flott at vi i tillegg kan bruke denne dagen til å minne våre gutter og jenter som har deltatt i krig eller krigslignende oppdrag i utlandet etter 1945.

  Jeg ville blitt rørt om vi den 8.mai kunne minnest Matros Bjørn , som vært drept av Gadafi sine agenter i Libia. Jeg synes ikke at Norge gjorde noe særleg innsats for å få oppreisning, etter mordet på Bjørn. Og tortur mot Norske sjøfolk.

  • ivarfjeld
   april 29, 2012 kl. 7:44 am #

   Hei Jostein.

   Shalom.

   Den norske regjeirnga har ikkje fjerna “Kristendomskunnskap” frå skulen. Den har “berre” gjeve dette faget nytt innhald.

   Kven er det som trur på dette?

   Sanninga er at dei anti-kristelege og heller sataniske kreftene i Norge ville ta Jesus ut av skulen. Den beste måten å gjere dette på, er å erstatte Jesus med alt mogeleg anna.

   Kvifor oppretta dei ikkje eit nytt fag?

   Dei som ikkje var kristne, kunne få fritak frå kristendom. Dei andre religionane var allereie
   omtala i samfunnsfag.

   Slik er det også med 8.mai. Vi har FN-dagen 24.oktober. Men den er ikkje god nok. Difor skal den nasjonale frigjeringsdagen brukast til å hylla NATO og FN, som slåss samen med Islamic Jihad i Libya. Dette er rein propaganda.

   Det er ein skam mot nasjonen Norge. Mot heile vår historie, og kampen mot den Nazistiske stor-Europeiske republikken med base i Berlin i Tyskland.

   Du må merke deg at ein norsk oberst no har fått i oppdrag å mobilisere FN-styrkar inn i Syria. Då vi dei stå ved Israel sine grenser. Rett over Golan ligg Armageddon slettene i Nord-Israel. Der skal Bibelen sin Gud gjere opp mot dom mot alle som hatar Han.

   Det blir som med nordmenn som vart mobilisert til austfronten for å kjempe saman med “fredskaparen” Adol Hitler. Dei veit ikkje kva dei har blitt lurt med på, i “freden” sitt namn.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s

<\!-- /#footer-out -->