Stikkordarkiv: AP
AUF2

Utøya: Gud sin straff eller ein advarsel

Eg har tidlegare sagt at eg trur AUF-ungdom vart frelst på Utøya.  Per Haakonsen sa på møte i Sarpsborg Kr.F at Utøya og andre hendingar i vår samtid, må kunne tolkast som ei åtvaring frå Gud. Haakonsen si uttaling om at Utøya, ikkje første og fremst, var i straff frå Gud, har skapt stort debatt.  [...]

Per2

Utøya-tragedien er ein advarsel til Norge

Her er Per Haakonsens foredrag, som han holdt i regi av Sarpsborg KrF. Det passer seg å begynne denne forelesningen med et bibelsitat. Det henter jeg fra det 40. kapittel hos Jesaja: Trøst, trøst mitt folk, står det. Og videre: Tal vennlig til Jerusalem og rop til henne at hennes strid er endt, at hennes [...]

Jens

«Folket er blitt ført bak lyset»

- Det går nå opp for folk at de er blitt ført bak lyset, sa Navarsete, til Aftenposten før jul. EØS-avtalen splitter regjeringen. Tirsdag presenteres Euorpa-utredningens tusen sider om evalueringen av EØS-avtalen. Den slår blant annet fast at «tilpasninger og unntak blir stadig vanskeligere, og det spillerommet som den såkalte reservasjonsretten gir, er ytterst lite». [...]

Telenor

Norge utan eigarskap og medie-politikk

“Regjeringen har ingen mening om sal av TV2 til Egmont”. Styreformann i Telenor Harald Norvik stadfesta at dette var innhaldet i ei svœrt kort samtale mellom han og statsministeren. Her er sitatet publisert i VG. – Den 6. januar fikk jeg en telefon fra statsministeren med en setning: “Regjeringen har ingen mening om salg av [...]

Stolten

Stoltenberg sine digitale “nabokjerringer”

Kvar blir det av alle “nabokjerringene” som skal sørge for at yttringsfridomen i Norge vœrt styrka?  Dette er statsminister Jens Stoltenberg sine ord: – Jeg oppfordrer alle til å bli gode digitale nabokjerringer. Ikke for å sensurere meninger eller kvele debattene. Vi skal tåle det ubehagelige. Det som irriterer, provoserer og endog sjokkerer. Men vi [...]

Davidsen

Fagforbundet støtter Islamsk Jihad mot Israel

- Fagforbundet går inn for at Israel skal opphøre å eksistere som jødisk stat. Dermed vil Fagforbundet frata jødene den eneste nødhavnen de har i verden, sier Conrad Myrland i MIFF, etter å ha sett innholdet i heftet «Palestinerne: Frihetskampen fortsetter». – Heftet ser ut til å være kjemisk renset for Israels argumenter og synspunkter. [...]

Ut

Vekkjingstimen på Utøya blant liveredde AUF-arar

Her er ein Video fra INRI-felleskapet på Rong. Mange redde AUF-arar bad Gud om nåde i den siste timen. Kjelde: INRI si facebook side. http://www.facebook.com/profile.php?id=100000888035564

<\!-- /#footer-out -->