Fagforbundet støtter Islamsk Jihad mot Israel

- Fagforbundet går inn for at Israel skal opphøre å eksistere som jødisk stat.

Jan Davidsen er leiar i Fagforbundet. Han støttar Islam sin kamp mot staten Israel.

Dermed vil Fagforbundet frata jødene den eneste nødhavnen de har i verden, sier Conrad Myrland i MIFF, etter å ha sett innholdet i heftet «Palestinerne: Frihetskampen fortsetter».

- Heftet ser ut til å være kjemisk renset for Israels argumenter og synspunkter. At et norsk fagforbund skal gå inn med så stor tyngde og levere et sånt propagandapamfl ett er tragisk. Jeg oppfordrer medlemmer til å protestere kraftig mot dette, sier Myrland, som er daglig leder i Med Israel For Fred (MIFF).

Han synes det står stor respekt av Laila Bødal sin avgjørelse om å gå av som tillitsvalgt og melde seg ut av forbundet som reaksjon på utsendelsen av heftet.

Kilde: Norge i Dag

Min kommentar:

Etter at NATO slo seg saman med Islamic Jihad i kampen om Libya, er det kanskje ikkje så rart at Fagforeiningar i Norge legg seg på samme linje.

Publikasjonen til Fagforbundet.

Staten Israel er verkeleg blitt ein snublestein for mange nordmenn. Tenk at Jødane har overlevd fleire tusen år med hat og forfølgingar. Ikkje ein gong organisajonar som Norsk Folkehjelp, Fagforbundet, Kirkens Nødhjelp og Kirkens Verdensråd ser ut til å klare å underminere den Jødiske staten.

Den nye regnbyealiansen mellom Islam, norske sosialistar, humanistar og forførte kristne er på alle måtar snodig og rar. Islam arbeider for totalitœr inføring av Islam som religion, og deler faktisk ingen av den nye aliansen sine fanesaker: Som kvinnesyn, kampen for lik fordeling av godene, krav om høg skattemoral, yttringsfridom og rett til å ta seg eit raudvinsglas eller to.

Den einaste forklaringa på kva som binder den nye alliansen saman, er hatet mot Jødane. Folket som Bibelen’s Gud kallar sitt eigedomsfolk.

Jesus var Jøde. Han var omskroen i tråd med krava i Moselova, vart opplœrt i Jødisk tru og tradisjonar. Feira Sabbaten, og tok del i alle Jødiske høgtider. Jesus lovar i Bibelen at vil hente alle Jødane heim til løfteslandet som Han sjølv vaks opp i.

Difor er det merkeleg at til og med “kristne” tar del i hatkampanjane mot staten Israel, den einaste staten der Jødane er i fleirtal.

Skriven av Ivar Fjeld

Merkelappar:, , , , ,

Kategoriar: Israel

Ingen kommentarar enno.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s

<\!-- /#footer-out -->