Tenk om Kongen ynskjer å bli Muslim

Frikyrkje-pastorar i Norge meiner at Kongen i Norge må få velge kva religion han vil tru på.

Kongen saman med preses og sjefs-Biskop Helga Byfuglien.

Det er den logiske konklusjonen i resonementet til to kristne leiarar. I følge Vårt Land vil dei ta ut av grunnloven at Norge skal ha ein kristen Konge.

De synes det er problematisk at kongen skal være grunnlovsforpliktet til å bekjenne den evangelisk-lutherske religion.

– Prinsipielt er dette helt feil. Dette innebærer en uryddig sammenblanding av stat og kirke, konge og folk. Her trengs det en opprydning, sier synodeformann Arnfinn Løyning i Den Evangelisk Lutherske Frikirke.

– Det er fint at kong Harald vil være kristen. Men dette dreier seg om noe annet: Det er prinsipielt feil å lovfeste at kongen skal være forpliktet på én tro og ett kirkesamfunn. Å velge tro må være en personlig sak, sier Øyvind Helliesen, tilsynsmann Metodistkirken i Norge.

Han mener bestemmelsen om kongens trosplikt må ut av Grunnloven når båndene mellom staten og Den norske kirke løses opp.

Kilde:Vårt Land

Min kommentar:

Kvifor skal ikkje Kongen ha religionsfridom?

Det kan han.

Om han ikkje vil bejenne seg som kristen, så kan han abdisere.

Kongen er ikkje Konge i kraft av privatperson. Grunnloven seier at Kongen i 1905 tok fatt på eit kristent embede.

Kvifor hadde ikkje Jesus rett til å bli Muslim?

Var det ingen religionsfridom for Messias?  

  Johannes’ åpenbaring

 Kapittel 19

 Han skal styre dem med jernstav og tråkke vinpressen fylt av vredesvin, av Guds, Den allmektiges harme. 

 Og han har et navn skrevet på kappen og ved hoften: Kongenes konge og herrenes herre.

Det er mogeleg at ordet ‘Luhtersk” skal takast ut av grunnloven. Det kan jo tenkast at Kongen ynskjer å bli Baptist eller Pinsevenn. Men evangelisk kristen, det skal Kongen vœre. Biskopar som ikkje vil bekjenne seg som kristne, skal også gå av.

Skriven av Ivar Fjeld

Merkelappar:, , , , ,

Kategoriar: Den norske kyrkja

Ingen kommentarar enno.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

Gravatar
WordPress.com logo

Please log in to WordPress.com to post a comment to your blog.

Twitter picture

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Log Out / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Log Out / Endre )

Koplar til %s

<\!-- /#footer-out -->