Arkiv | februar 5, 2012
AUF2

Utøya: Gud sin straff eller ein advarsel

Eg har tidlegare sagt at eg trur AUF-ungdom vart frelst på Utøya.  Per Haakonsen sa på møte i Sarpsborg Kr.F at Utøya og andre hendingar i vår samtid, må kunne tolkast som ei åtvaring frå Gud. Haakonsen si uttaling om at Utøya, ikkje første og fremst, var i straff frå Gud, har skapt stort debatt.  [...]

<\!-- /#footer-out -->