Per Haakonsen får ikkje tale i Frikirken

Frikirken i Fredrikstad ønsket ikke at Per Haakonsen, i regi av Ordet og Israel, skulle tale i deres lokaler. Støtten til forfatteren varierer blant isarelsvenner. 

Per Haakonsen får ikkje tale om korleis Gud åtvarer Norge, som til dømes gjennom tragedien på Utøya.

Forfatter og debattant Per Haakonsen har denne uken vært i vinden for sine uttalelser om at Utøya-masakeren og Kielland-ulykken kan være Guds dom over Norges forhold til Israel.

– Vi vil ikke at Haakonsen skal tale i våre lokaler, sier pastor Per Eriksen.
– Han kobler Guds straff konkret opp mot ulykker i Norge og dette er vanskelig for oss å identifisere oss med.  Vi må tenke på hvilket bilde vi vil tegne av vår menighet, sier Eriksen, som understreker at de ikke har avsluttet samarbeidet med Ordet og Israel.

Formann i organisasjonen, Gunnstein Nes, støtter Sørbøe.
– Vi har ikke drøftet om vi fra sentralt hold skal avslutte samarbeidet med Haakonsen. Det er stor frihet lokalt. Men jeg er ikke enig med Haakonsens uttalelser. De er altfor svart-hvitt, sier han.

Men Haakonsen får også støtte.
– Per er hjertelig velkommen på alle våre arrangementer, sier John Skåland i Karmel Instituttet.
– Jeg holder ham meget høyt og har bare positive erfaringer med ham.
Skåland sier han i denne saken kun har lest det som står i avisene, men at Karmel og Haakonsen pleier å være på linje.
– Både land og mennesker som går for langt imot Gud kan få advarsler. Jeg vil ikke si om Gud stod bak Utøya, men det er en kraftig advarsel. Det er selvfølgelig trist det som skjedde, men det kan være at Haakonsen har helt rett. Det må vi ta innover oss, sier han.

Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (IKAJ) har ikke hatt Haakonsen på talerlisten, men gjør det gjerne.
– Det hadde ikke vært noe problem for oss å bruke ham, sier Leif A Wellerop i IKAJ.
– Det er beklagelig at kristne organisasjoner ikke vil høre på ham. Det virker for oss som en hevnaksjon fordi han våget å snakke om Kirkens og enkelte kristne organisasjoners tradisjonelle jødehat, sier Rachel Suissa i Senter Mot Antisemittisme.

Kilde: Dagen.no

Min kommentar:

Det er ikkje utan grunn at Jesus-truande Israelsvener ikkje lenger finn seg heime i mange norske kristne forsamlingar. Israel blir knapt nevnt med eit ord, og det er svœrt lite forkynning omkring det profetiske ordet.

Det finnes framleis forsamlingar som skipar til Israelsmøte, og som står på landløfte. Det er bra.

Ein Gud som ikkje sender atvaringar til menneske, er ikkje Bibelen sin Gud. Det er ein tannlaus og likesœl Herre. Alle profetane i Bibelen vart brukt av Jesus til å åtvare folk og land  til å vende om. Profetordet handlar ikkje minst om konkrete hendingar som har skjedd, eller som skal skje.

No skal profetane i vår tid haldast borte frå talarstolane.

  Salmenes bok
Kapittel 68

 Gi Gud makt! Han har herrevelde over Israel, hans makt når til skyene.

Bibelen’s Gud grip heile tida inn i verdssoga, for at Profetordet skal bli oppfyld. Det er Jesus som oppfyller profetordet. Han er ein potent og engasjert Gud.

Dei som ber til Jesus, ynskjer at Han skal gripe inn og svare på bøner. Folk som får seg eit skot for baugen, kjem ofte til tru. Det er jo dette vi ynskjer at barna våre skal oppleve.
Gudsfrykt, syndenød og frelse.

Jesus som ikkje er Gud av det gamle testament, er heller ikkje nytestamentet sin Gud.

Erstatningsteologiens “Jesus” er dessutan ein ufarleg kar. Han er “berre god mot alle”. Det er umogeleg å lese kva Han gjer i vår tid. Alt er mogeleg, og ingenting kan tydast utover nokre generelle merknader. Folk og samfunn driv for ver og vind.

Det er ikkje gudsfrykt attende i mange norske forsamlingar.

I forsamlingane er Biblen blitt lagt bort. Fra talarstolane vert det forkynt humanetikk, eller ei nedtona og utvatna moralœre.

Fruktene kjem i form av falsk eller død kristendom

Av Ivar Fjeld

Merkelappar:, , ,

Kategoriar: Utøya

Ingen kommentarar enno.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s

<\!-- /#footer-out -->