Norge frontar Iran sin kamp mot Israel

Den Islamske terrororganisasjonen Hizbulla nektar å anerkjenner Israel si sjøgrense. Norge bruker dette som argument for å nekte å hjelpe Israel med utvinning av olje.

Jonas Gahr Støre frontar Iran og Islam si sak mot Israel i den norske regjeringa.

Norge sin oljeboykott av Israel frå 1978 og 1979 er kjend.  Den norske oljeboykotten held fram i 2011 og 2012.

Medan Statoil snart skal selje lettolje frå Iran, nektar Norge å hjelpe Jødestaten med oljeutvinning. Her eit kart over Israel sin olje-og gassfelt, som alle ligg i Israelsk havsone om vi bruker det norske midtlinje-prinsippet:

Israel har gjort store gassfunn like innanfor sjøgrensa mot Libanon.

Fjerde November svarte Utanriksminister Jonas Gahr Støre på eit skrifteleg spørsmål frå stortingsmann Jørund H. Rytman (Frp).

 I israelsk farvann er det oppdaget olje – og gass. I hvilken grad har israelske myndigheter invitert og bedt om samarbeide med norske myndigheter, når kom første henvendelse, hvor mange henvendelser og hvordan har disse blitt ivaretatt og fulgt opp av den norske utenriksministeren for fremme norske interesser?

Dette er svaret frå Utanriksminister Jonas Gahr Støre:

 Utenriksdepartementet besvarte henvendelsen gjennom en note til det Israelske utanriksdepartementet i mai i år. I noten ble det israelske Ministry of National Infrastructure invitert til å sende en delegasjon til Oslo. 

  I noten til de israelske myndigheter ble det også vist til den prinsipielle norske holdningen i forhold til havområder med uavklarte eller omstridte jurisdiksjonsforhold. 

Denne prinsipielle holdningen innebærer at det utvises tilbakeholdenhet med hensyn til undersøkelser og utnyttelse av naturressursene i slike områder. Norske myndigheter vil ikke ta stilling til uløste jurisdiksjonsspørsmål som ikke berører norske havområder.
Israelske myndigheter har ikke besvart vår invitasjon fra mai.

(slutt på svar)

13 Juni 2011 tok Najib Mikati over som statsminister i Libanon. Han representerer den Islamske terrororganisasjonen Hizbullah, som er støtta av Iran.

Det Jonas Gahr Støre seier er at sidan Iran og Hizbullah ikkje godkjenner Israel si sjøgrense, kan Norge ikkje hjelpe Israel med å utvinne olje.

Norge har store investeringar i Iran. Statoil har investert meir enn 3 milliardar kroner i å hjelpe Ayatollah-regimet med å leite etter og utvinne olje.

Iran-engasjementet til Statoil er knyttet til verdens største gassfelt til havs, South Pars. Selskapet har vært operatør for utbyggingen av fase 6, 7 og 8 i prosjektet, og har investert nærmere 600 millioner dollar på iransk sokkel.

Norge eig 2 tredjedelar av Statoil, som bygg ut eit oljefelt for Iran på grensa mot Qatar.

Statoil skal få tilbakebetalt investeringene i South Pars pluss renter ved å selge lettolje fra feltet.

Fjerde Mosebok
Kapittel 23:27

7 Da bar han fram sin visdomstale:

  Fra Aram ble jeg hentet av Balak,
          fra fjellene i øst av Moabs konge:
          «Kom! Forbann Jakob for meg!
          Kom! Kall vrede ned over Israel!»

     8 Kan jeg forbanne den
          som Gud ikke har forbannet?
          Kan jeg nedkalle vrede
          når Herren ikke er vred?

Det er rett og slett ei skandale at nordmenn ikkje reagerer på vår eiga handsaminga av Israel. Norsk støtte til det Islamske diktaturet i Iran kombinert md boykott av Israel er eit  moralsk, etisk og politisk bomskot.

Dette bomskotet får sjølvsagt alvorlege konsekvensar i den åndelege verda, der Israel sin Gud og Hans Messias Jesus regjerer.

Den norske utanriksminister Jonas gahr Støre har tidlegare blitt avslørt i løgn om sine hemmelege kontaktar med den Islamske terror-organisasjonen Hamas. Det bør no ikkje vœre tvil om at denne Islamske rørsla er representert i den norske regjering.

Kristne må ta dette innover seg:

Ein Jesus som ikkje stadfetar løftene gitt til dei omskorne (Jødane) er ikkje Bibelen’s Jesus.   Går du mot desse løftene eller ignorerer dei som skadar Jødane si sak, så får dette konsekvensar, så har du blitt ført vill av ein kopi av Messiah.

 Romerbrevet 15:7-9

For det sier jeg dere: Kristus ble en tjener for de omskårne for å vise at Gud taler sant, og for å stadfeste løftene til fedrene,  men også for at hedningfolkene skal ære Gud for hans barmhjertighet. 

Skriven av Ivar Fjeld

Merkelappar:, , , , , ,

Kategoriar: Norsk olje, Israel og Iran

Ingen kommentarar enno.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s

<\!-- /#footer-out -->