Trurleg 200.000 katolikkar i Norge

Den katolske kirke i Norge er trolig dobbelt så stor som tidligere antatt.

Katolikkar på Pilgrimsvandring i Askim i Østfold.

Klarer katolikkene å registrere de nye medlemmene, kan kirken regne med minst 50 millioner kroner mer i årlig offentlig støtte.

Tidligere i år ble det klart at den katolske kirke i Norge hadde passert 100.000 medlemmer. Nå viser det seg at det reelle tallet sannsynligvis er det dobbelte, ifølge kirkens egne beregninger, skriver Dagen.

Det er pater Claes Tande, sogneprest i katolske St. Johannes Døperens menighet i Sandefjord, som står for de nye beregningene.

- Nå har vi rimelig god statistikk for å dokumentere tallene. Utfordringen blir å komme i kontakt med den halvparten av katolikkene i landet vi i dag ikke har registrert, sier han.

Tallene har tatt utgangspunkt i data fra 2011 og antyder forsiktig 190.000 katolikker i Norge. Med veksten i arbeidsinnvandring og registrering så langt i år, medgir Tande at det virkelige tallet antakelig har passert 200.000 allerede.

Det er i hovedsak den store arbeidsinnvandringen til Norge som forårsaker den hurtige veksten i antallet katolikker.
Dersom kirken klarer å registrere alle katolikkene, vil dette gjøre store utslag for kirkens økonomi. Forsiktige beregninger antyder et beløp på 50 millioner kroner, skriver Dagen.

Kjelde: BT.no

Min kommentar:

Avisa Dagen var i mange år ei avis som støtta ein klar Luthersk bekjennelse som vern mot Roma. Dei fleste Pinsevener og Baptistar støtta denne delen av Martin Luther si lœre. Det går ein klart skille mellom Bibeltru Evangelisk kristendom og den Romersk Katolske religion.

Sidan avisa Dagen stod på Reformasjonen sin lœrdom, var det ikkje aktuelt å markandsføre den katolske religion som ein del av den kristne familien.

Dette har endra seg.

I kampen for at Norge sin grunnlov skulle innehalde orda “Luthersk” og “evangelisk”, dreiv avisa Dagen kampanjejournalisitkk for å få fjerna desse omgrepene.

Paven i Rome kunne ha skrive under alle artiklane i Dagen som omtalte grunnlovsendringane.

Det er eit svik mot Jesus å kjempe for at den Katolske kyrkja kan få nytt fotfeste i Norge.  Pavekyrkja vil no kunne krevje å få den same økonomiske støtten av staten som statskyrkjeprestar og den norske kyrkja sine biskopar.

For Pinsevener er det lite aktuelt å kreve at pastorane skal få statsløn.  Med knappe 30.000 pinsevener i Norge, vil det dessutan snart vere 10 katolikkar for kvar Pinseven her i landet. Så den økonomiske lasta for staten ved å fø på Pinsevener er relativt liten.

Med 200.000 medlemmer kan dei katolske biskopane i Norge kreve litt av kvart.  Med Norge som trell under Shengen lovene er det også mogeleg å flytte inn ein million fleire katolikkar, utan at den norske regjeringa kan gjere noko for å stogge dette.

Den katolske religionen pustar no den norske kyrkja i nakken.

Det skal det bli spanande å sjå korleis Paven hankar den lunkne og korrupte statskyrja tilbake til Roma.

Allereie i haust, kan den kome forslag om utvida samarbeid, og med åndeleg forbrødring som endeleg mål.

Det går nok ikkje lang tid før alle antikristane i det norske kyrkjelandskapet finn saman med Paven som sitt overhode.

Her kan du lese om kalolske prestar som voldtek barn og unge.

Her kan du lese meir om katolske biskopar sin tilbeding av lik, bein og hovudskallar.

Skriven av Ivar Fjeld.

Merkelappar:, , , ,

Kategoriar: Den norske kyrkja

Ingen kommentarar enno.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s

<\!-- /#footer-out -->