Arkiv | juli 2, 2012

Tid for ein skrivepause

Eg tar ein skrivepause i Juli, så sant det ikkje skjer noko sœrskild og Jesus vil at eg skal skrive. Må alle lesarane av denne bloggen få oppleve ein rikt velsigna Juli månad. Også dei som ikkje trur at Jesus er den einaste vegen til Himmelen. Amen. Beste helsing Ivar Fjeld 02.07.12.

<\!-- /#footer-out -->