Biskop sveik Jesus Messias på Stiklestad

Preses for Den norske kirke og ledende biskop for Den katolske kirke i Norge feirer økumenisk gudstjeneste sammen for første gang.

Leiande biskop Helga Byfuglien sveik Jesus ved å hoppe bukk over Reformasjonen.

Lørdag skrives det kirkehistorie på Stiklestad. For aller første gang skal nemlig preses for Den norske kirke og ledende biskop for Den katolske kirke feire økumenisk gudstjeneste sammen. Det skriver Sabine Kjølsvik, sokneprest i Stiklestad, i en pressemelding.

Ikke siden kirken i Norge ble splittet for 500 år siden har det blitt feiret felles gudstjeneste. Men ved Olavsvakas start lørdag kveld feirer preses for Den norske kirke, Helga Haugland Byfuglien, og ledende biskop for Den katolske kirke i Norge, Bernt Eidsvig, gudstjeneste sammen. Dette skjer i Stiklestad kirke.

En rekke andre kirkeledere deltar også i den økumeniske gudstjenesten, blant annet biskop Per Oskar Kjølaas fra Nord-Hålogaland, prost Nils Åge Aune og sokneprest Sabine Kjølsvik.

Kjelde: Vårt Land

Min kommentar:

Det er godt å få vite kvar hunden er gravlagt.

Mange undra seg over at norske biskopar var så ivrige etter å fjerne orda “luthersk” og “evangelisk” frå grunnlova.
Sjølv Baptistar som kjenner litt til Luther si lœre, veit at den kjende kyrkjereformatoren sat ei bjelle på paven, og kalla han ein antikrist.

Katolsk biskop Bernt Eidsvig.

Det gjorde Martin Luther med rette.

Så lenge den Norske kyrkja hadde Luthersk bekjennelse, ville det bli vanskeleg å hoppe bukk over Reformasjonen. Så lenge grunnloven i Norge var Luthersk og evangelisk, var det umogelege for den norske kyrkja å vende tilbake til Pave-tyraniet.

No vert truleg vegen attende til Roma kort.

Kva er det Paven lœrer, som var så djevelsk at Luther kalla han ein antikrist?

Her er det som står i den Romersk katolske katekisme

1367. Kristi offer og det eukaristiske offer er ett og samme offer: “For det er én og samme offergave (hostia), og det er den samme som nå ofrer ved prestenes tjeneste, som den gang ofret seg på korset, bare måten å ofre på er forskjellig”: “Og siden det i det guddommelige offer som skjer i messen, er det den samme Kristus som innesluttes og ublodig ofres, som den som på korsets alter blodig ofret seg én for alle … er dette offer i sannhet løskjøpende”.

 Kjelde: Den katolske kirkes katekisme

Katolske preestar trur at Jesus er fysisk tilstades i nattverdsbrødet.  Og at prestane krosfester Jesus på alteret, i det som prestane hevdar er eit ublodig offer til Gud vår Far i Himmelen. Den katolske kyrkja lœrer at dette offeret og Jesus sitt offer på krossen er og blir det same.

Bibelen seier at Jesus ofra seg ein gong og for alle. Dette er eit offer som aldri lar seg repetere eller kopiere.

Denne biskopen sitt svik mot Jesus er ein kardinalfeil som kan få evige og katastrofale følgjer for henne, og alle ho fører vill. Det er ikkje utan grunn at vi i den norske språket har ord som skrytepave og jukesepave.

For ikkje-kristne menneske, speler den katolske lære lita rolle. Ei heller lunkne og religiøse menneske vil bry seg. Men for den som trur at Jesus er på trona i Himmelen, og ikkje kan tryllast fram i eit nattverdsbrød, er den katolske lære lite anna en blasfemi. Det er også djevelsk å hevde at ei gudsjeneste skal være eit messe-offer, og at Jesus de facto kan korsfestast av katolske prestar i absolutt alle katolske messer. .

Paulus’ første brev til korintarane
Kapittel 11:27-30

 Den som et brødet og drikk Herrens beger på urett vis, syndar mot Herrens kropp og blod. Kvar og ein må prøva seg sjølv, og så skal han eta av brødet og drikka av begeret.  For den som et og drikk utan tanke for Herrens kropp, han et og drikk seg sjølv til doms. Difor er det mange veike og sjuke hos dykk, og nokre sovnar inn.

Bibelen seier at den som gjer narr av blodet som Jesus utgytte for våre synder for 2.000 år sida, skadar seg sjølv. Dette er med andre ord eit alvorleg tema for alle evangeliske kristne.

Men vel og merke ikkje for norske biskopar, og statskyrkjeprestar.

Les meir om Kirkenes Verdensåd som banar veg for den siste antikrist.

Skriven av Ivar Fjeld

Merkelappar:

Kategoriar: Bibelen, Den norske kyrkja

Ingen kommentarar enno.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s

<\!-- /#footer-out -->