Arkiv | april 3, 2012

Seriøse unge menn for Jesus: SUM

Når eg er nede, så slår eg på muskken til SUM. Raskt kjem tårene fram, og er kjem attende i rett fokus. SUM er ein kvartett frå beste sørlandet, som syng om Jesus på Engelsk. Når eg lyttar til musikken deira,  får eg eit ferskt møte med sanninga. Nokre av songane deira er med på [...]

<\!-- /#footer-out -->