Kjønsnøytral ekteskapslov viser veg til bastardisering av samfunnet

VG avslørte ein Oslo-lœrar som i Januar viste elevar ein video av ein mann som hadde sex med eit esel. Gud utsletta menneska i Kanaan. Alle former for sexualitet vart praktisert. Også sex med dyr. 

No ser vi konturane av det liberale, sekulœre og Gud-spottande samfunn,. Alle må bli inkludert og akseptert.

For den som trur at dette er science fiction, og heilt urelevant for Norge: Les denne artikkelen som var publisert for ein månad sidan i VG:

  Oslo-lœrer viste elever sex med esel

 Elevene reagerte med sjokk på filmen der en mann har sex med et esel. Nå er Noroff-læreren fristilt fra all undervisning.

Den 15 minutter lange filmen, som ligger ute på et seriøst amerikansk nettsted, tar for seg enkelte miljøer i det søramerikanske landet Colombia. Der skal sex med esler være utbredt og langt på vei være akseptert blant lokalbefolkningen. Filmen avslutter med en usensurert sekvens der en mann har sex med et esel.

- I ettertid er det lett å se at dette var feil metode, og at jeg tråkket over en grense. Det burde jeg innsett på et tidligere tidspunkt, medgir læreren.

Publisert: 16.01.12.

Kilde: VG

Kananittane var gudelause menneske som praktiserte skamlaus perversjon. Dei måtte utryddast for at menneska ikkje skulle bli fullstendig degenererte..

Her er utdrag frå det viktigste kapittelet om sexuell synd i Bibelen:

 Tredje Mosebok
Kapittel 20:13

Når en mann ligger med en annen mann slik en ligger med en kvinne, har begge gjort noe avskyelig. De skal dø. Deres eget blod kommer over dem.

Det var nødvendig å utrydde Kanaan-samfunnet,fordi dette samfunnet hadde gått gjennom ei bastardisering.  Menn hadde anal-sex. Menneske para seg med dyr, og det oppstod hybrid-skapningar som levde i Sodomi og perversjon.

 Tredje Mosebok
Kapittel 20:15

En mann som har samleie med et dyr, skal dø, og dyret skal dere drepe.

Når ein godtek homofili som alt anna enn persversjon av skaparverket, vil utviklinga vidare leie oss i inn i alle formar for perverse samlivsformer.

 Tredje Mosebok
Kapittel 20:16

En kvinne som kommer nær et dyr og parer seg med det, skal du drepe, dyret også. De skal dø. Deres eget blod kommer over dem.

Kvifor skal eit menneske ikkje få lov til å ha sex med eit dyr?

Vil eit dyr ta skade av å ha sex med eit menneske?

Det kan jo vœre ekte kjœrleik i menneske-dyr relasjonar?

Kvifor skal ikkje pedofile få lov å oppleve ekte kjœrleik?

Eit barn som har kjœrleik til eit vakse menneske må få oppleve sex basert på “likeverd og samtykke”.

 Tredje Mosebok
Kapittel 20:22-23

Dere skal holde alle mine forskrifter og lover og leve etter dem! Da skal det ikke spy dere ut, det landet som jeg vil føre dere til og la dere bo i. Følg ikke forskriftene til de folkeslagene som jeg driver ut for dere! De gjør alt dette, og jeg avskyr dem.

Perverteringa og bastardiseringa av samfunnet er i ferd med å nå sitt klimaks. Jesus åtvarar oss at samfunnet i dag skal bli like perverst som samfunnet i Soddoma og Gomorra. Det skal bli like gudelaust og valdeleg som på Noah si tid.

Evangeliet etter Lukas
Kapittel 17:26-30

Og som det var i Noahs dager, slik skal det også være i Menneskesønnens dager. De spiste og drakk, giftet seg og ble giftet bort, helt til den dagen Noah gikk inn i arken.

Så kom storflommen og gjorde ende på dem alle.

På samme måte var det i Lots dager: De spiste og drakk, kjøpte og solgte, plantet og bygde. Men den dagen da Lot gikk ut av Sodoma, regnet det ild og svovel fra himmelen og gjorde ende på dem alle.

Slik skal det også gå den dagen Menneskesønnen åpenbarer seg.

Dei kalde og kyniske homo-forkjemparane tillet systematisk pervertering av samfunnet. Dei hatar Gud og skaparverket. Dei framelskar perverse formar for nœre relasjonar, som fører til psykologisk vald mot barn og unge.

Det er liten grunn til å tru at nordmenn vil gjere noko med dette.

I Norge har dei som ynksjer bastardsamfunnet velkomen teke politisk makt. Dei er stortingsmenn, statssekretœrar, politiembedsmenn og akvokatar. Dei sit på alle sidene av bordet. Nett som i Sodoma like før Gud gjorde ende på dei alle.

Slik skal det bli når menneskesonen kjem i skyene.

Domen som skal kome skal bli rettvis mot alle som gjorde narr av Gud sitt ord, og avviste tilbodet om nåde i Jesus Messias. Dei nekta å vende om frå syndene sine.

Skriven av Ivar Fjeld 

Merkelappar:, , , , ,

Kategoriar: Bibelen, Endetid

3 kommentarar den “Kjønsnøytral ekteskapslov viser veg til bastardisering av samfunnet”

 1. Mike Adams
  februar 27, 2012 kl. 2:10 pm #

  “Menneske para seg med dyr, og det oppstod hybrid-skapningar som levde i Sodomi og perversjon”.

  Skjønner ikke helt hvor i Bibelen du har dette fra. Mener du virkelig at ut fra en kopulasjon mellom mennesker og dyr kom det frem menneskedyr eller dyremennesker? Dette er en biologisk umulighet. Og selv om det var tilfelle, så spekulerer du i at disse vanskapninger i sin tur hadde homo- og pedosex.

  Nei, den eneste mulighet for vanskapninger var de falne engler som voldtok kvinner i Kanaan og filisternes land. Det hebraiske ordet for denne artskrysning/ -bastard er “nefilim”.

  Den engelske versjon av Wikipedia begynner sin artikkel om nefilim slik:
  “The Nephilim (plural) are the offspring of the “sons of God” and the “daughters of men” in Genesis 6:4, or giants who inhabit Canaan in Numbers 13:33. A similar word with different vowel-sounds is used in Ezekiel 32:27 to refer to dead Philistine warriors”.

  For øvrig: Anbefaler alle som er interessert i hvilke konsekvenser det nye ekteskRapsloven har og får å lese Nina Karin Monsens bok «Kampen om ekteskapet og barnet». Det er spekket med mye tankevekkende stoff.

  • ivarfjeld
   februar 27, 2012 kl. 5:51 pm #

   Hei Mike.

   Shalom.

   Eg er samd i at eg ikkje har Bibelsk belegg for hybrid-menneske. Ved alle høve ikkje etter syndefloden. Eg ber om orsaking for at eg strakk dette litt langt.

   Men det finnes hybrid-dyr. Til dømes blandingsdyr mellom esel-og sebra. Vi har også ulvehybridar, blandingsdyr mellom hund og ulv. Det finnes døme på vannfødte barn, som har vore både lodne og vore født med klør. Slike skapningar er som oftast daufødte, eller har blitt fjerna i ein abort. Ein kan lure på om kvinner i somme tilfelle har hatt løynd sex med dyr.

   Kva slags vannskapningar som dyr har født etter å ha hatt sex med ein mann, trur eg ikkje veterinœrane har nokon oversikt over.

   Dette er eit tabu innan lekjarvitskapen. Noko ein slett ikkje vil snakke om.

   Det var for å få slutt på at menn hadde sex med menn at Gud bad Moses lœre Jødane om at dette var feil. Alle veit at dette var noko Lot opplevde i Sodoma, og at denne skamlause framferda var årsaka til at Gud utsletta alle menneska i denne byen. Abraham klarte ikkje å finna 10 menneske som var verd livet, sjølv om han leita i fleire vendingar.

   Når det gjeld menneske som har sex med dyr, så er det ikkje så mange som vil snakke om slikt. At ein lœrar i Oslo viste video til elevane om ein mann som hadde sex med eit esel er eit varsko. Sex mellom menneske og dyr var noko Israel sin Gud ville ha slutt på, og som ikkje skulle finne stad blant Israel si œtt. Slike vannskapningar skulle drepast før dei fekk tatt sitt første skritt. Gud måtte gjere dette til ein lov for å ta menneske ut av skamlaus heidenskap.

   • ivarfjeld
    februar 27, 2012 kl. 6:29 pm #

    Hei Mike

    Shalom.

    Eg vil ikkje anklage born som lever å vœre hybrid-menneske. Men eg trur det finnes kvinner som har sex med dyr, slik som døme VG viste frå Columbia.

    Dersom du googlar Ambras Syndrome vil du få sjå foto av born som vil få deg til å lure på korleis det er mogeleg å bli slik. Det finnes andre “syndrom” som også gjer oss grunn til å stille spørsmålsteikn med lekjarvitskapen sine forklaringar.

    Bibelen seier at forbanningane til foreldrene skal forplante seg ned i barna i tredje og fjerde slektsledd. Det må vi ta på alvor.

    Det er mange måtar foreldrene kan bringe forbanningar over barna sine. Slett ikkje berre gjennom sexuell perversjon.

    Men det finnes knapt noko meir skamlaust enn menneske som har sex med dyr. Bibelen kallar dette ein styggedom. Dyra er i slike døme like usuldige ofre for menneske sin grenselause vondskap og pervertering av skaparverket, slik som når pedofile lokkar og tvingar barn til å ha sex med dei. Eller homofile som nektar barn rett til å ha ein mor og ein far, og tvinger dei til å vekse opp i perversjon og “kjønsnøytralitet”.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s

<\!-- /#footer-out -->