Arkiv | februar 15, 2012
Strøm44

170 fastlegar protesterer mot ny norsk totalitær stat

Til nå har omlag 170 leger skrevet under på et protestopprop mot rundskrivet og krever samvittighetsfrihet.  Helse- om omsorgsdepartementet sendte i oktober ut et rundskriv hvor de slår fast at fastleger ikke kan reservere seg mot å utføre oppgaver som strider mot legens egen samvittighet. For eksempel henvisning til abort, eller assistert befruktning for lesbiske [...]

<\!-- /#footer-out -->