Arkiv | februar 23, 2012
Klippen33

Tale om Jesus, synd og omvending

Her er ein link til ei tale eg nyleg held i Klippen, Loddefjord i Bergen. Der står eg som medlem. Link til lydopptaket:

aaa

Folkemord mot Jødane i Romersk Katolske Goa

I 1543 A.D budde det 200.000 menneske i Old Goa. Etter 200 år med inkvisisjon, i 1775 var det berre 1500 sjeler att. Folkemordet mot Jødane i Goa er relativt ukjend for den vestlege kristne verda. I 2011 stadfesta den Messianske Jødiske Rabinaren Kokeb Gedamo at ruien av den Jødiske synagoguen i Goa var funnen. [...]

<\!-- /#footer-out -->