Dagen-Redaktør tar avstand frå kristne som trur på Israels Gud

Redaktør Vebjørn Selbekk tar avstand fra synspunktene om at 22. juli-angrepene var Guds straff. Men han har selv sluppet Per Haakonsen til i spaltene.

Dei som les Dagen må vœre klar over at Vebjørn Selbekk ikkje trur på Israel's Gud.


Forfatter Per Haakonsen fra Ås i Akershus er ikke lenger tilknyttet Kristelig Folkeparti, han meldte seg ut da han syntes partiet beveget seg for langt til venstre, både politisk og teologisk. Likevel ble han spurt av lederen av lokallaget i Sarpsborg om å holde foredraget.

 «Guds straff er ikke metafysisk, den er konkret. Den rammer her i tiden, og den rammer både folk og enkeltmennesker. Innenfor denne rammen blir Utøya meget forståelig. Arbeiderpartiet har vært foregangsmann når det gjelder å avkristne landet»

Dette skrev foredragsholder Per Haakonsen i en kronikk i den konservative avisen Dagen i desember.
- Vi valgte å slippe det til. Vi tenkte at det er viktigere at det kommer frem i lyset enn at det ligger og putrer, sier redaktør i Dagen, Vebjørn Selbekk, til Aftenposten.no.

Kilde Aftenposten.no

Her  er noko av innheldet i foredraget til  Per Haakonsen, referert i Sarpsborg Arbeiderblad:

 «Vi her i Norge kjenner til to ulykker som bringer tanken hen på sammenhengen mellom synd og straff: Alexander Kielland-ulykken og Utøya-massakren.»

 «Utøya-massakren kan sees i lys av det stadig mer betente forhold mellom Israel og Norge og de diplomatiske kontroverser som har vært i den senere tid. Den 21. juli kommer utenriksministeren til Utøya og lar seg avbildet foran en transparent med teksten «Boikott Israel». I sin tale gir utenriksministeren full støtte til at palestinerne må få sin egen stat, at okkupasjonen må opphøre og at muren må rives.»
 «Det er tankevekkende at de to største ulykkene i Norge etter krigen begge kan knyttes til Norges forhold til Israel. Uvilkårlig må vi spørre: kunne disse ulykkene ha vært unngått dersom vi hadde hatt et mer positivt forhold til Israel?»

 «Slik jeg ser det, er Utøya og Alexander Kielland ikke først og fremst en straff, men en advarsel. Hvis vi ikke tar rev i seilene, venter det oss langt større ulykker. Herren lar seg ikke spotte.»


Min kommentar:

Dagen sin redaktør Vebjørn Selbekk var i mange år Ulf Ekman sin representant i Norge. Samen dreiv dei Trosbevegelsen sitt blad Magazinet.

AUF forbanna staten Israel på Utøya dagen før masakren 22.juli.

Vebjørn Selbekk gjorde det meisterstykket å melde overgang fra Pinsebevegelsen til den norske statskyrkja.

Det gjorde han for å få redaktørjobben i avisa Dagen, der Lutherske misjonsrørsler har vore med på eigarsida sidan avisa vart stifta.

At redaktør Vebjørn Selbekk ikkje trur Gud straffar hat mot Jødar, er ei fornekting av Gud slik Han framstår i Bibelen.

Det må Dagen sine lesarar ta inn over seg.

Gud har straffa Jøde-hat fra Ester si bok og fram til Jødehatet slik det framstår i Norge i dag.

Første Mosebok
Kapittel 12: 1-3

     Jeg vil velsigne dem som velsigner deg,
          men den som forbanner deg, skal jeg forbanne.
          I deg skal alle slekter på jorden velsignes.»

Men det å nekte for at Israel’s Gud er almektig er politisk korrekt. Alle som mottar statsstøtte må føye seg etter den AP-styrte staten.

At Kr.F leiar Knut Arild Hareide også nektar for at Biblen sin Gud starffar Jøde-hat viser at Kr.F har ein leiar som ikkje står på Gud’s Ord.  I staden for å stå på Ordet, angrip han heller kristne som trur på det som står i Bibelen.

Av Ivar Fjeld

Merkelappar:, , , ,

Kategoriar: Kristne media

Ingen kommentarar enno.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s

<\!-- /#footer-out -->