Arkiv | januar 6, 2012
Breivik

Frisk, sjuk eller berre gal og vond

Les Aftenposten. Dette er dagens førsteside.  Anders Behring Breivik er alle nordmenns Nemesis. Vi slepp ikkje unna. Han er i alle aviser. TV-stasjonane kan kort og godt ikkje få nok av denne mannen. Eg har tidlegare skrive at Breivik meinte at nordmenn måtte vende attende til den Romersk Katolske trua, og akseptere Paven i Roma [...]

<\!-- /#footer-out -->