Arkiv | januar 16, 2012
Sabbat

Kristne og den Jødiske sabatten

Jødane er i år 5772 etter skapninga. Kristne er i år 2012 e.kr.  Det er klare skilnader mellom det religiøse Jødiske samfunnet i dag, og samfunn av menneske der Jesus får merksemd som Gud. Men Jødar og kristne har mykje meir til felles enn det som skil oss. Jødane er Gud sitt utvalde folk, utvald [...]

<\!-- /#footer-out -->