Arkiv | januar 5, 2012
Muslims

Multikulturelle Oslo ei tikkande bombe

Tre menneske vart tidlegare i dag stukke ned på trikken i hovudstaden. Lærare i Oslo-skulen får steiner og stoler kastet etter seg. Hovedverneombud for lærerne i Osloskolen Knut Myhrer mener lærerne har lite å stille opp med i møte med vold og trusler. Jeg hører om lærere som får stoler, steiner og bøker kastet etter [...]

La folk vite at du tilhøyrer Jesus

Ein måte å vitne om Jesus på, er å merke klede og gjenstandar med Mesteren sitt namn. Du veit aldri når noko ynsjer å snakke med deg om frelse, liv og død. Etter ein kjapp tur i ein bokhandel, var eg klar for å lage eit merke på jakken min. Har du andre gode idear? [...]

<\!-- /#footer-out -->