Om Ivar Fjeld

Ivar Fjeld (46) er ein følgesvein av Jesus. Født på Sotra, og utdanna journalist. I 2004 vart han frelst, og har sidan vitna om Jesus i India, Norge og Israel.

20 kommentarar den “Om Ivar Fjeld”

 1. oktober 1, 2011 kl. 7:33 pm #

  Superior thinking demosntraetd above. Thanks!

 2. Per Klever
  oktober 29, 2011 kl. 9:28 pm #

  Hva mener du om forkynnelsen til Nathan Morris Bay Revial som sendes på God.Tv?
  Likeledes om John Kilpatrik som fungerer sammen med ham.

  • ivarfjeld
   oktober 30, 2011 kl. 2:16 pm #

   Hei Per Klever.

   Shalom, og takk for denne kommentaren.

   Eg ser ikkje på God.tv, og har tidlegare bedt folk om å slå av TV-en, og heller banke på døra hos naboen og ta ein kopp kaffi med han.

   Etter den såkalla Lakeland-missœren, synes eg at God.tv har mista all legitimitet som ein kristen kanal. Det er for mykje pengesnakk, hœrlighetsteologi og anna vranglœre til at synes det har noko for seg å bruke tid på denne kanalen.

 3. Siren Hella Hannisdal
  desember 28, 2011 kl. 5:31 pm #

  Hei! Jeg har hørt om deg via et familiemedlem. Jeg har hørt at du forkynner evangeliet bla i India. Jeg og min mann har blitt kjent med en pastor i India som vier sitt liv på å hjelpe sitt eget folk. Han driver et barnehjem, har opprettet et sysenter som hjelper prostituerte med å få seg arbeid, reiser rundt i landsbyer og forkynner evangeliet og han har holder møter på søndagene i sitt eget hjem. Denne mannen er en sann Jesu tjener og han roper på hjelp fra oss. Ikke bare økonomisk, men med bønn og oppmuntring. Vi har vært og besøkt han og sett hans arbeid. Han trenger virkelig noen å stå sammen med. Jeg er så heldig å gå i en menighet som har sagt at dem ønsker å støtte denne pastoren, men jeg håper at flere ønsker å involvere seg. Derfor har jeg lyst til å spørre deg; Kan du tenke deg å besøke denne pastoren? Han trenger virkelig hjelp. Mvh Siren Hannisdal

  • ivarfjeld
   januar 2, 2012 kl. 9:10 pm #

   Kjœre Siren

   Shalom, og kjœrleik i Jesus Messias.

   Eg skal ringje deg, no første veka i Januar.

   • Siren Hella Hannisdal
    januar 3, 2012 kl. 9:17 pm #

    Tusen takk :)

 4. Øyvind Årdal
  desember 31, 2011 kl. 10:24 pm #

  Hei. For nokre år sidan intevjua eg deg på lokalradioen Radio Storfjord på Stranda. Kunne tenkje meg eit nytt intervju med deg. Kva trur du om det? Godt nyttår!
  mvh Øyvind Årdal

  • ivarfjeld
   januar 1, 2012 kl. 7:07 pm #

   Hei Øyvind.

   Eg stiller opp. I trafikken har vi vikeplikt. Men i kristendommen har alle vitneplikt.

 5. Torstein Wiik
  februar 17, 2012 kl. 5:54 pm #

  Hei Ivar
  Er det mulig å få kjøpt din bok: “Frå ateisme til kristen tru” – og hvor kan jeg event. henvende meg med forespørsel?

  • ivarfjeld
   februar 18, 2012 kl. 12:38 pm #

   Hei Torstein

   Shalom.

   Takk for at du velsigner meg.

   Eg sender deg ein epost.

 6. Tore Follegg
  februar 19, 2012 kl. 11:56 pm #

  Jeg bare undres!
  Vingene til kjerubene hva var de laget av. De hadde vinger, se nådestolen.

  Hvordan var det dyret fristeren brukte i paradiset. En slange, eller et annet fint dyr.

  Jeg bare spør.

  • ivarfjeld
   februar 20, 2012 kl. 10:20 am #

   Hei Tore.

   Shalom.

   Cherubim er ein skulptur. Det var ein gjenstand som var plassert i det første tempelet i Jerusalem. Paven si trone er i dag plassert mellom kopiar av desse skulpturane i Vatikanet, og symboliserer at katolikkane trur at Paven er Gud, og Jesus sin stedfortredar på Jorda.

   Den Heilaga ånd er ingen skulptur. Ei ånd er ingen fysisk gjenstand. Gud den Heilage ånd trong ikkje venger for kome inn og ut av Tempelet. Slik heller ingen av englane er knytt til venger for a kome inn og ut av himmelen.

   Når Bibelen seier at Gud tok Isralittane ut av Egypt på Ørnevenger, så er ørna eit bilete pa den almektige Gud. Herren er ikkje ei ørn.

  • ivarfjeld
   februar 21, 2012 kl. 3:32 pm #

   Hei Tore.

   Shalom.

   Hebreerbrevet 1:14

   Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste, som sendes ut for å hjelpe dem som skal arve frelsen?

   Jacob såg englar som klatra opp og ned på ein stige. I Openbaringsboka er det ein engel som flyg i lufta.

   Eg vil korrigere det første eg skreiv:

   Trass i at det ikkje står eksplisit at englar har venger, så kan dei sjølvsagt ha dette. Om det er fjør på desse vegene kan også stå som eit ope spørsmål.

 7. Odd a Solberg
  mars 2, 2012 kl. 1:04 pm #

  Hallo ivar Fjell
  Det jeg lurer på er om du har det stadisjonelle synet pinsevennene har om Jesu gjenkomst,
  før trengselstiden.
  Om så er tilfellet har jeg noen spørsmål til deg.
  1: Når Paulus i 2 tess 2 skriver, først skal frafallet komme, deretter skal antikrist åpenbares
  før vi opprykkes og samles hos herren.?
  2: Oppstandelsen er knyttet sammen med opprykkelsen, og oppstandelsen skjer etter antikrists herjinger Åp 20: 4.?
  3: Martyrene i Åp 6:11 er fremdeles ikke oppstandne og dette er midt i trengselstiden, det har tydeligvis ikke vært hverken opprykkelse eller oppstandelse ennå ?
  4: Joh ev, 11:24 hvor Marta nevner at oppstandelsen er på den siste dag, den siste dag er jo ikke før trengselstiden.
  Så det som Bibelen nevner om Jesu gjennkomst og opprykkelsen av de troende stemmer med at opprykkelsen er etter, eller helt i slutten av den store trengsel!
  Jeg kan også nevne den 7 og siste basun som skal lyde da de hellige skal rykkes opp for å møte Herren helt i enden av trengselen, Åp, 11 : 15.
  Det er av største viktighet at vi ikke forkynner vrang lære eller noe som fjerner noe eller legger til noe i Guds ord, Åp 22 :18-19
  Håper på å høre fra deg snart.
  MBH Odd A Solberg

  • ivarfjeld
   mars 2, 2012 kl. 1:57 pm #

   Hei Odd a Solberg.

   Shalom.

   Takk for dette spørsmålet.

   Dette er eit spørsmål som ikkje må gjerast til eit spørsmål om frelse. Bortrykkimga ligg framfor oss, og kristne har ulike syn på dette. Bortrykkinga kjem når ho kjem. Det er fint lite eg kan gjere for å endre på tidspunktet, men juble når eg høyrer basunen og englane sitt kall, og brott blir rykka bort frå denne vonde verda.

   Sjølv forkynner eg at det er ulike syn på dette. Eg deler eit mindretalssyn blant Baptistar og Pinsevener, og det er at borttrykkinga kjem i midt i ei tid med grusom forfølgjing av kristne. Eg trur at det er ei slått, piska og forfulgt brur som skal møte brudgommen i skyene.

   Jesus seier at Han skal gjere desse dagane korte, for dei utvalde si skuld. Det er ikkje nødvending å gjere tida kortare for kristne som ikkje er villige til å stå for sanninga, og ta den forfølginga som fører med dette.

 8. Odd a Solberg
  mars 2, 2012 kl. 5:50 pm #

  shalom broder.

  Da ser det ut tl at vi ikke står så langt fra hverande, ( takk for raskt svar )
  En spesiell ting i denne sammenheng er vers 10 i Åp kap 3,
  hvor det er en tydelig feiloversettelse, i 1988 oversettelsen som jeg bruker står det slik,
  ” Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet,vil jeg fri deg ut fra den prøvelsens time som skal komme over hele verden, for å prøve dem som bor på jorden”.

  Dersom du har tilgang på grunnteksten så kan du se at ordene “tatt vare på ” er oversatt fra ordet ( tereso ) som riktig nok betyr bevare eller ta vare på ,
  Men i neste setning er det samme ordet i grunnteksten oversatt med ” fri deg ut fra”
  Det er jo ikke det samme. Det er da egentlig et løfte fra Gud om at vi skal bli bevart eller tatt vare på i trengselstiden.
  Det igjen betyr at vi skal være her i denne tiden, den som da lever.
  Som du skriver dette har ikke med frelsen å gjøre, det er riktig.

  Kan det være slik at den som er forberedt på å gjennomleve trengselstiden kan ta endel
  forholdsregler og komme velberget i gjennom det hele når man ser tiden er inne.
  Istedet for å bli bedratt med at vi skal rykkes bort før trengselen

  MBH Oas.

  • ivarfjeld
   mars 2, 2012 kl. 6:44 pm #

   Hei Odd a Solberg

   Shalom.

   Du skriv:

   Kan det være slik at den som er forberedt på å gjennomleve trengselstiden kan ta endel forholdsregler og komme velberget i gjennom det hele når man ser tiden er inne. Istedet for å bli bedratt med at vi skal rykkes bort før trengselen.

   Mitt svar:

   Javist. Du må lœre å ikkje føye deg etter dei gudelause. Du må også lœre deg å juble og gle deg når du blir forfulgt fordi du forkynner evangeliet.

   Dersom du førebur deg på både bortrrykking og forfølging er du betre i stand til å lever for Jesus kvar dag. Denne kvelden kan bli vår siste her på Jorda.

   Ingenting kan vi ta med oss. Alt det fysiske omkring oss er berre til låns, og har ingen evig verdi. Om vi lever som om denne dagen blir den siste, vil vi ikkje samle oss skattar på jorda. Men forkynne evangeliet til frelse, og slik samle skattar i Himmelen.

 9. Odd a Solberg
  mars 3, 2012 kl. 4:35 pm #

  Hallo igjen Ivar Fjeld

  Når du skriver at denne kvelden kan bli vår siste på jorda, går jeg ut fra at du tenker på at vi kan dø når som helst.
  For tegnene på Jesu gjenkomst mangler det endel av fremdeles.
  Jeg vil fortelle deg at jeg meldte meg ut av den menigheten jeg hadde gått i nesten 40 år
  Da de ved avstemming fjernet underordnings prinsippet fra sin læreform ved å innsette
  kvinnelige eldste.
  Som jeg ser dette, er det en forkastelse av læren Paulus overgav oss, som han sier er Herrens bud 1 Kor 14, og andre steder hvor han sier at de eldste skal være menn.
  Ved å gjøre dette opphøyet de seg over Herrens bud og praktiserer sine egne ideer istedet.
  Hva mener du om dette?
  Vi er nå en liten gruppe som møtes i hjemmene til hverandre og har Gudstjenester der, med bønn og samtaler.

  MBH Oas.

  • ivarfjeld
   mars 3, 2012 kl. 7:48 pm #

   Kjœre Odd a Solberg

   Shalom.

   Kva med kvinneleg eldste?

   Er trur på det almenne prsteskapet, og at menn og kvinner er likestilte som studentar av Jesus.

   Paulus er likevel klar på at det er mannen som er kvinna sitt hovud. Så lenge mannen har Jesus som hovud, vel og merke. Eg meiner difor at kvinnene må be om den kristne ektemannen si velsigning på alle oppdrag som ligg ut over det Bibelske ansvaret for å oppdra barn, etablere og byggje ein trygg heim. Der ligg ikkje minst ansvaret for å ta vare på dei som løyser honør-bilett, seniorane i blant oss.

   I vår generasjon har oppgavene Gud gav oss blitt fullstendig ignorerte. Kvinner vil vœre som menn, og samfunnet og “kyrkjene” seier “halleluja”. Resultatet blir at ungane går for lut og kaldt vatn, og helse og sosialutgiftene eksploderer.

   Staten prøver å bøte på gudeløysa med å overta foreldre-oppdraget. Offentleg tilsette føl ungane frå vugge til grav.

   Treng eg sei meir om kva eg meiner om at kvinner stiller som kandidatar som eldstebrødre i kristne forsamlingar?

 10. Lars Arne Vik
  mars 7, 2012 kl. 1:51 pm #

  Hei!

  Har du ei e-adresse? Eg har eit spørsmål til deg.

  Mvh Lars Arne Vik, sokneprest i Øystese

Legg att svar til Odd a Solberg Avbryt svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s

<\!-- /#footer-out -->