Oftestad forsvarer katolsk innvandring

Professor i kirkehistorie Bernt T. Oftestad ynskjer fleire katolikkar velkommen til Norge.  Så også “snille” Muslimar.

Professor Bernt J. Oftestad koververte til den katolske religion.

In 1994 konverterte professor Bernt T. Oftestad frå den evangeliske Lutherske tru til Den Romersk Katolske religion.  Han underviste i kirkehistorie ved Menighetsfakultetet i Oslo,

Professoren tar avstand frå Anders Behring Breivik sine valdelege handlingar.  Oftestad ynskjer både katolsk og muslimsk innvandring til Norge velkomen.

 ”Innvandringen til Europa er mye mer mangslungen. Det kommer også mange som tilhører kristne kirker og som går aktivt inn i kristne forsamlinger og er et tilskudd til kristenheten i Europa, sier Oftestad til Vårt land.  Han har ikkje noko i mot Muslimsk innvandring til Norge, så lenge det ikkje er Muslimar som krev Sharia lover.

” Oftestad tror Breivik sikter til at det er den muslimske innvandringen som truer kristendommen i Europa.

 – Det er jo også tvetydig. Dersom det kommer mange muslimer til Europa så vil gudstanken mobiliseres, og vi vet jo ikke hvordan det vil slå ut blant kristne”.

Kjelde:  Vårt Land

Min kommentar:

Den Romersk Katolske religion har ingenting med kristendom å gjere. Dei som bekjenner seg på den evangeliske lutherske trua, bør minnast på at Martin Luther kalla paven i Roma for ein antikrist.

Den Katolske kyrkja inkluderer ikkje minst Muslimar i “gud” sin frelsesplan. Vel å merke om dei aksepterer paven som “den heilage far”.  Denne aksepten av Islam gjer ikkje minst den katolske religionen til vranglœre.

Den katolske kirkes katekisme

 841. Kirkens forhold til muslimene. “Guds frelsesplan innbefatter også dem som anerkjenner Skaperen, og blant dem især muslimene, som påberoper seg Abrahams tro og sammen med oss tilber den ene, barmhjertige Gud som på den ytterste dag skal dømme menneskene”.1356

Det er beviseleg feil at Islam ikkje representerer eit trugsmål mot Europa.

Spania vart hærteken av Muslimar frå 711 A.D. Denne Muslimske okkupasjonen varte til 1492 A.D, då Andalusia påny vart eit fritt område.

Den Muslimske Invasjonen av Spania kom i kjølvatne av massive massakrar på kristne i Egypt og Nord-Afrika. Dei kristne i desse områda vart slakta med sverd, og heile kristne samfunn vart utsett for eit Holocaust.

Det Ottomanske Emperiet av Muslimar i Tyrkia prøvde også å hærta Europa. Muslimane prøvde å ta over Det katolske Habsburgske kongeriket i Østerrike Ungarn, ved beleiringa av keisarbyen Wien i 1529 A.D

I dag aukar talet på Europa og Shengen-området raskt. Det er nesten 40 prosent av innbyggjarane i byar som Malmø og Oslo som er Muslimar.

Når kirkehistorie Bernt T. Oftestad ignoerer dette, så er han ein lovlaus historikar. Han dekker over både over Paven sine brotsverk mot evangelisk kristen tru, og Pavemakta sitt knefall for Islam.

Så lenge den norske grunnloven sin partagraf 2 seier at kongen skal bekjenne seg på den evangeliske lutherske religion, kan ikkje Paven i Roma bli Kongen i Norge sitt overhode.

Les meir om katolsk tilbeding av lik, bein og hovudskallar.

Etter at Stortinget vedtar endring av paragraf 2 den 21.mai er det fritt fram for eit katolsk statsråd i Norge.

Skriven av Ivar Fjeld

Merkelappar:, , , , , ,

Kategoriar: Bibelen, Endetid, Islam

2 kommentarar den “Oftestad forsvarer katolsk innvandring”

 1. Morgan Lindstrøm
  april 19, 2012 kl. 4:25 pm #

  “Den Romersk Katolske religion har ingenting med kristendom å gjere”? – For det er det kanskje kun en eller annen sidegren av protestantismen som har..?

  Var det kanskje fra dere Guds ord gikk ut? Er det bare til dere ordet er kommet? (1 Kor 14:36)

 2. Jostein Jakobsen
  april 26, 2012 kl. 1:53 pm #

  Det og leva som kristen.
  I min verden er det slik at en kristen er en som er døpt i Faderens,Sønnen, og den Helige Ånds navn. Dette er grunnlegende i kristen tro. Både hos Lutheranere og Katolikker.

  Det å leve som Kristen.

  Om man er Lutherianner eller Katolikk, består livet av Tro og tvil. Men begge har felles trosbekjennelse. Katolikkene mener at Paven er arvtakeren etter Peter, som ble utnemt av Jesus til å lede menigheten, etter Jesus død.

  Den Katolske kirkes Bibel består av syv flere bøker i gammletestamentet enn den Luterianske Bibel. De bøkene ble tatt ut av Luther under refomasjonen. Hvordan kan vi hvere sikkre på at det var rett av Luther og ta ut de bøkende ? Luther tok også ut Judas evangilie og Johannes Oppenbaring ut av nyetestamentet, men de ble tatt innat seinere. Hvorfor?

  Pinnsebevegelsen har tungetale som sin måte å utøve bønn på? Det står beskreve i Bibelen vedrørende tungetale, men det er på den måten at den helige ånd talte igjenom et meneske. Og man må vel anta at det som kom ut gjennom talen var forstålig. Og ikke ” barrra barrra barrra haleluja“

  Hvor i Bibelen er tungetale på måten som Pinsemenigheten utøver den beskrevet?

Legg att svar til Morgan Lindstrøm Avbryt svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s

<\!-- /#footer-out -->