170 fastlegar protesterer mot ny norsk totalitær stat

Til nå har omlag 170 leger skrevet under på et protestopprop mot rundskrivet og krever samvittighetsfrihet. 

Anne Grete Strøm Eriksen og statssekretœr Robin Martin Kåss har totalitœre idear for norsk helsevern.

Helse- om omsorgsdepartementet sendte i oktober ut et rundskriv hvor de slår fast at fastleger ikke kan reservere seg mot å utføre oppgaver som strider mot legens egen samvittighet. For eksempel henvisning til abort, eller assistert befruktning for lesbiske par.

170 fastleger,  rundt 30 legestudenter og 60 andre helsepersonell har skrevet under protestbrevet.

Likevel kommer det ikke på tale for departementet å lempe på kravene.

Kilde:
Vårt Land

Det er mange trekk ved Norge som tyder på at de reelle demokratiet er over.

Nordmenn som hamnar i konflikt med offentleg sektor, føler i stadig aukande grad at dei er rettslause mot ei totalitœr og byråkratisk overmakt.

For nokre veker sidan var eg så frustrert over elende, at eg måtte skrive ned nokre punkt. Dokumentet tok form som eit charter:

Her er dokumentet:

Oslo-Charteret av 29.Januar 2012:

1. Norge har oppløyst rettsvernet kring ekteskapet som gjennom tusener av år har vore mellom ein mann og ei kvinne.

2. Norge har legalisert homofile ekteskap. Homofile får adoptere barn. Slik adopsjon er ein form for psykologisk og mental barnemishandling.

3, Barn som er adopterte av homofile vert nekta retten til ei mor og ein far, og til å ha besteforeldre.

4. Norsk lov godtar drap på ufødde barn. I 2010 vart 15.000 ungar drepne i mor sin mage.

5. Norge driv med systematisk finansiering av Islamsk terrorisme mot staten Israel.

6. Barnevernet er sikra eit rettsvern som gjer foreldre rettslause. To barn av Indiske foreldre vart nyleg kidnappa av det offentlege. UDI nekta ekteparet vidare opphaldsløyve i Norge, slik at ekteparet ikkje kunne kjempe i retten mot det offentlege.

7. Den norske utlendingslova bryt med fundamentale menneskerettar. Utanlandske statsborgarar på flukt vert nekta både arbeid og offentleg hjelp. Byråkratar kan bruke år på å handsame ein søknad om opphald.

8. Det norske Stortinget har mot folket sin vilje, sett den norske grunnlova til side. Trass i at folket ved to folkerøystingar har sagt nei til å bli eit EU-land, har Norge godtatt alle EU-lover og forskrifter sidan 1994.  (minus Postdirektivet)

9. Norge blir styrt som eit byråkratisk statsdiktatur, der det offentlege sit på alle sider av bordet. Både som lovgjevar, nœringsaktør, kontrollør, tilsynsmakt og tribubal. Rettstaten Norge er ein illusjon.

10. Det norske lovverket verner i all hovudsak om ulike offentlege instansar sine interesser. Internasjonale menneskerettar er ikkje rettsgyldige i Norge. Det finnes ingen uavhengig tredje statsmakt i Norge. Det er nesten praktisk umogeleg for ein statsborgar å vinne ein rettstvist mot det offentlege byråkratistyret.

11. Norge må delast inn i nye regionar. Makt må overførast frå staten til desse religionane.

(slutt).

Skriven av Ivar Fjeld

Merkelappar:, , , ,

Kategoriar: Forfølging

2 kommentarar den “170 fastlegar protesterer mot ny norsk totalitær stat”

 1. Kjell Alsaker
  februar 15, 2012 kl. 8:00 am #

  Ifølge ein svensk minister er norge den siste Sovjetstat

  • ivarfjeld
   februar 15, 2012 kl. 10:59 am #

   Hei Kjell.

   Shalom.

   Eg trur det er rett å fokusere på det prinsippielle. Det totalitœre prinsipp er at det er staten som har eiegdomsretten til barna, ikkje foreldrene. Norge har i lovverket oppheva blodbandet som prinsipp for kva som er ein familie. Ein familie er ikkje lenger ei eining av far, mor og barn.

   Den norske staten erkjenner ikkje lenger familien som eit rettsobjekt. Staten har i prinsippet eigedomsretten til barna, også det ufødte barn i mors mage. Ekteskapet er ikkje lenger eit rettsobjekt, ei pakt mellom ein mann og ei kvinne. Difor er ikkje ekteskapet lenger eigna til å vœre oppdragsmyndighet overfor barna.

   Oppdraging av barna er no fullt og heilt staten sitt ansvar.

   Den som vil prøve dette rettsprinsippet i ein kamp mot det offentlege er dømd til å tape.

   Du vil finne deg i ein situasjon der du er fullstendig rettslaus. Dei offentlege tilsette vil gjøyme seg bak taushetsplikta. Rettsprosessen du må gjennom vil koste deg både hus og heim, og vil ende i at staten står att som vinnar.

   Tar du saka til menneskerettsdomstolen i Haag må du vente i 10 ny år på ei avgjerd. Om du då ikkje allereie har gått konkurs.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s

<\!-- /#footer-out -->